องค์ที่ 106 สมเด็จพระสันตะปาปาอาเดรียน ที่ 2 (Pope Adrian II ค.ศ.867-872)

สมเด็จพระสันตะปาปาอาเดรียน ที่ 2

(Pope Adrian II  ค.ศ.867-872)

พระองค์ประสูติที่โรมในปี ค.ศ. 792 จากครอบครัวขุนนางใหญ่ ตระกูลนี้มีผู้เคยดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปามาก่อนแล้วถึงสองพระองค์คือ พระสันตะปาปาสเตเฟนที่ 4 (5) และพระสันตะปาปาเซอร์จีอุสที่ 2 ก่อนที่จะมาบวชนั้นท่านเคยแต่งงานมาก่อนแล้ว ภายหลังเมื่อได้รับศีลบวชแล้ว ท่านได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่และตำแหน่งสูงในสันตะสำนัก ได้รับการสถาปนาเป็นพระคาร์ดินัล โดยพระสันตะปาปาเกรโกรี ที่ 4 ชาวโรมเลือกท่านให้เป็นพระสันตะปาปาถึงสองครั้ง แต่ท่านปฏิเสธทั้งสองครั้งคือในปี ค.ศ. 855 และปี ค.ศ. 858 ที่สุดในครั้งที่สามนี้ท่านยอมรับตำแหน่งและได้รับการอภิเษกวันที่ 14 ธันวาคม ค.ศ. 867 แม้จะมีอายุมากแล้วก็ตามสาเหตุที่ท่านรับก็เนื่องจากว่าไม่ต้องการเห็นการหลั่งเลือดแย่งอำนาจกันในระหว่างกลุ่มต่างๆ อีกต่อไป กระนั้นก็ตามเมื่อได้รับการแต่งตั้งแล้วพระองค์ก็ไม่สามารถยับยั้งการแย่งอำนาจและปัญหาทางการเมืองอยู่ดี
 
ภายใต้สมัยปกครองของพระสันตะปาปานักบุญนิโคลัส ที่ 1 (มหาสมณะ) สถาบันพระสันตะปาปาเจริญรุ่งเรืองมาก ซึ่งพระสันตะปาปาอาเดรียน ที่ 2 ไม่สามารถผดุงความเจริญไว้ได้ และทรงถูกตำหนิโดยกษัตริย์ชาร์ลส์ ที่ 2 (ศีรษะล้าน) แห่งฝรั่งเศส พระสันตะปาปาอาเดรียนทำอะไรไม่ได้มากนักในสมัยของพระองค์ ต้องขอบคุณพระสันตะปาปานิโคลัสที่ได้วางรากฐานความมั่นคงของสถาบันพระสันตะปาปาไว้ให้
 
สมัยปกครองของพระสันตะปาปาอาเดรียนนี้ พระศาสนจักรต้องสูญเสียความภักดีจากชาวบอลข่าน เนื่องจากพวกเขาได้หันไปยอมรับคณะธรรมทูตจากคอนสแตนติโนเปิลแทน ในสมัยของกษัตริย์บอริส ที่ 1 แห่งบัลกาเรีย
 
อย่างไรก็ตาม พระสันตะปาปาอาเดรียน ที่ 2 ทรงสนับสนุนการใช้ภาษาสลาฟในพิธีกรรม ตามที่นักบุญซีริลและเมโธดิอุส สองธรรมทูตแพร่ธรรมแก่ชาวสลาฟได้นำมาเสนอ พระองค์ทรงสถาปนาเมโธดิอุสให้เป็นอัครสังฆราชแห่งซีร์มิอุม (Sirmium) ทั้งยังสามารถเรียกความเชื่อศรัทธาจากชาวพื้นเมืองที่อาศัยในแคว้นโมราเวีย (Moravia) ได้อีกด้วยพระองค์ทรงส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมสภาสังคายนาแห่งคอนสแตนติโนเปิล ครั้งที่ 4 (ค.ศ. 869-870) เพื่อปลดพระอัยการโฟซิอุส (Photius) แห่งอาณาจักรไบเซนไทน์ และทรงรับรองมติข้อที่ 21 ของที่ประชุมระบุว่า “พระอัยการแห่งกรุงคอนสแตนติโนเปิล มีอำนาจรองจากพระสันตะปาปาหรือพระสังฆราชแห่งกรุงโรม” สมัยปกครองของพระองค์เช่นกันที่ชาวบัลกาเรียแยกตนจากพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก
 
พระสันตะปาปาอาเดรียน ที่ 2 สิ้นพระชนม์ วันที่ 14 ธันวาคม ค.ศ. 872