องค์ที่ 103 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเลโอ ที่ 4 (Pope St. Leo IV ค.ศ.847-855)

 
สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเลโอ ที่ 4

(Pope St. Leo IV ค.ศ. 847-855)
 
พระองค์เป็นชาวโรม เข้าอารามเป็นนักพรตคณะเบเนดิกตินตั้งแต่อายุยังน้อยมีสติปัญญาและความฉลาดมาก จนได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ในสันตะสำนัก ได้บวชเป็นสังฆานุกรสงฆ์ และพระคาร์ดินัลได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาวันเดียวกันกับที่พระสันตะปาปาเซอร์จีอุสสิ้นพระชนม์คือ วันที่ 27 มกราคม ค.ศ. 847 และได้รับการอภิเษกในวันที่ 10 เมษายน ค.ศ. 847 โดยไม่มีคำรับรองจากจักรพรรดิ พระองค์อ้างว่าทำไม่ได้เพราะปัญหาของพวกซาราเซน (Saracens) กองโจรอาหรับที่ปล้นโรม และพระมหาวิหารนักบุญเปโตร
 
เพราะสถานการณ์บังคับทำให้สมัยปกครองของพระสันตะปาปาเลโอ ที่ 4 ส่วนใหญ่จึงมุ่งที่จะต่อต้านและรักษาโรมไว้ไม่ให้ถูกพวกซาราเซนทำลายมากกว่าที่เป็นอยู่ พระองค์ได้ให้คนสร้างกำแพงบริเวณฝั่งแม่น้ำไทเบอร์เพื่อปกป้องพระมหาวิหารนักบุญเปโตร จนหลายๆ คนบอกว่าพระองค์กำลังสร้างเมืองเลโอ พระองค์ได้ร่วมมือกับแคว้นเนเปิลเมืองมัลฟี สร้างกองเรือพระสันตะปาปาขึ้นมาต่อต้านกองทัพเรือของพวกซาราเซน และกองเรือของพระองค์สามารถทำลายกองเรือของพวกซาราเซนที่อ่าวนอกเมืองออสตีอา (Ostia) ในปี ค.ศ. 849 ต่อมา ในปี ค.ศ. 854 พระองค์ทรงสร้างป้อมปราการที่เมืองซีวีตาเวคเคีย (Civitavecchia) ในประเทศอิตาลี อันเป็นเป้าหมายสำคัญที่กองโจรซาราเซนโจมตี ต่อมาเมืองนี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็นเมืองลีโอโพลี (Leo poli) เพื่อถวายเกียรติแด่พระสันตะปาปาเลโอ ที่ 4
 
ความเข้มแข็งในการต่อต้านศัตรูภายนอกนี้เอง ก็ทำให้พระองค์กลายเป็นคนแข็งในการปกครองพระศาสนจักรไปด้วย เช่นการสั่งให้สังหารเจ้าหน้าที่หลายคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมทูตและตัวแทนพระสันตะปาปา พระองค์เรียกร้องสิทธิ์และความชอบธรรมของพระสันตะปาปาคืนมาจากอาณาจักรแฟรงค์ ความสัมพันธ์ระหว่างพระสันตะปาปากับจักรพรรดิหลุยส์ ที่ 2 จึงลุ่มๆ ดอนๆ ไม่แน่นอน พระองค์สิ้นพระชนม์ในวันที่ 7 กรกฎาคม ค.ศ. 855