องค์ที่ 102 สมเด็จพระสันตะปาปาเซอร์จีอุส ที่ 2 (Pope Sergius II ค.ศ.844-847)

 
 
สมเด็จพระสันตะปาปาเซอร์จีอุส ที่ 2

(Pope Sergius II ค.ศ. 844-847)
 
สมัยปกครองของพระองค์นี้ พวกอาหรับซาราเซนได้รุกเข้ากรุงโรมและฆ่าผู้คนมากมายในปี ค.ศ. 844 พระองค์เป็นบุตรของผู้มีตระกูลสูงชาวโรม ได้รับหน้าที่และตำแหน่งสูงในสมัยปกครองของพระสันตะปาปาองค์ก่อนๆ พระสันตะปาปาปัสกัล ที่ 1 ทรงแต่งตั้งท่านให้เป็นพระคาร์ดินัล และเป็นอัครสงฆ์สมัยปกครองของพระสันตะปาปาเกรโกรี ที่ 4
 
เมื่อพระสันตะปาปาเกรโกรี ที่ 4 สิ้นพระชนม์นั้น ท่านเซอร์จีอุสมีอายุมากแล้วและมีสุขภาพไม่ค่อยดี แต่พวกขุนนางทั้งหลายก็ได้เลือกท่านให้ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาเพื่อต่อต้านกับอีกกลุ่มที่ตั้งพระสันตะปาปาซ้อนขึ้นมา
 
เนื่องจากการเลือกและแต่งตั้งท่านเซอร์จีอุสนี้ไม่ได้มีการขอคำรับรอง หรือรับคำรับรองอย่างเป็นทางการจากจักรพรรดิโลแธร์ ที่ 1 ภาวะความตึงเครียดระหว่างสองอำนาจก็เกิดขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้ กระนั้นก็ตามพระสันตะปาปาเซอร์จีอุส ที่ 2 ได้พยายามลดความตึงเครียดลงโดยการประกาศยอมรับสภาที่ตั้งขึ้นมาเพื่อสอบสวนกรณีการแต่งตั้งท่าน และประกาศยอมรับสิทธิ์และอำนาจของอาณาจักร
 
สมัยปกครองของพระสันตะปาปาเซอร์จีอุส นั้นหลายครั้งต้องมัวหมองไป เนื่องจากน้องชายของพระองค์เอง คือพระสังฆราชเบเนดิกแห่งอัลบาโนที่เข้ามาก้าวก่ายในหน้าที่ของพี่ชาย ท่านได้ใช้ความใกล้ชิดและความเป็นน้องชายของพระสันตะปาปาหารายได้เข้าตัวเอง อำนาจของพระสันตะปาปายิ่งตกต่ำลงเรื่อยเมื่อกองเรือของพวกซาราเซน 75 ลำ ได้เข้าเทียบท่าที่ปากแม่น้ำไทเบอร์ และกองทหารราวหมื่นคนได้เริ่มปล้นสะดมกรุงโรม รวมทั้งพระมหาวิหารนักบุญเปโตร ได้ขนเอาสมบัติและของมีค่าต่างๆ มากมายไป ประชาชนมีความเห็นว่าความเลวร้ายนี้ เกิดจากความอ่อนแอของพระสันตะปาปาเซอร์จีอุส และการปฏิบัติตนไม่เหมาะสมของพระสังฆราชเบเนดิกน้องชาย
 
แม้พระสันตะปาปาเซอร์จีอุส ที่ 2 จะทรงเหนื่อยล้าจากทั้งความสูงอายุ และปัญหาต่างๆ ที่ประสบตลอดสมัยปกครอง 3 ปีก็ตาม พระองค์ทรงเอาพระทัยใส่ต่อการช่วยเหลือคนยากจน ทั้งยังสนับสนุนอารามนักบวชอย่างสม่ำเสมอ
 
พระองค์สิ้นพระชนม์วันที่ 27 มกราคม ค.ศ. 847 พระศพฝังยังมหาวิหารนักบุญยอห์นแห่งลาเตรันในกรุงโรม