องค์ที่ 101 สมเด็จพระสันตะปาปาเกรโกรี ที่ 4 (Pope Gregory IV ค.ศ.827-844)

 
สมเด็จพระสันตะปาปาเกรโกรี ที่ 4

(Pope Gregory IV ค.ศ.827-844)
 
พระองค์เป็นบุตรของขุนนางชาวโรม เป็นพระสงฆ์ที่ทำหน้าที่ในสันตะสำนัก ก่อนที่จะได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาแต่ก็มีหลายคนไม่เห็นด้วยกับการเลือกนี้ พระองค์ได้รับเลือกราวปลายปี ค.ศ. 827 แต่กว่าจะได้รับการอภิเษกก็ต้องรอไปจนถึงวันที่ 29 มีนาคม ค.ศ. 828 เนื่องจากต้องรอคำรับรองจากจักรพรรดิหลุยส์ผู้ศรัทธาเสียก่อน
 
สมัยปกครองของพระองค์นั้นเต็มไปด้วยความวุ่นวายทางการเมืองของอาณาจักรฝรั่งเศสคือ ปัญหาความขัดแย้งระหว่างจักรพรรดิหลุยส์ และบุตรชายคือจักรพรรดิโลแธร์ และปัญหาความขัดแย้งระหว่างกษัตริย์เปแปงและหลุยส์แห่งเยอรมันทางฝ่ายพระสันตะปาปามีความเห็นคล้อยตามจักรพรรดิโลแธร์ผู้บุตร และได้เดินทางไปฝรั่งเศสเพื่อพบกับบรรดาพระสังฆราชฝรั่งเศส คณะพระสังฆราชได้ตำหนิพระองค์ว่าเป็นคนทรยศต่อจักรพรรดิหลุยส์ และไม่ถือตามกฎหมายที่บังคับให้พระสันตะปาปาต้องซื่อสัตย์ต่อจักรพรรดิ พระสันตะปาปาได้ตอบโต้คำกล่าวนี้โดยยกสิทธิ์และอำนาจของพระสันตะปาปา และย้ำว่าพระองค์ต้องการสันติในจักรวรรดิโรมัน
 
ในปี ค.ศ. 833 พระองค์ได้พยายามไกล่เกลี่ยปัญหาดังกล่าวอีก แต่ที่สุดก็ตระหนักว่าจักรพรรดิโลแธร์ได้ใช้พระองค์เป็นดังหุ่นเชิดเพื่อล้มล้างบัลลังก์ของพระเจ้าหลุยส์เท่านั้นเอง วันที่ 30 มิถุนายน พระเจ้าหลุยส์ถูกบังคับให้สละบัลลังก์และกองทหารของพระองค์ก็ละทิ้งพระองค์ไป พระสันตะปาปาเองก็ได้เดินทางกลับโรมด้วยความเศร้าที่ถูกใช้ให้เป็นเครื่องมือเรื่อยมา ต่อมาภายหลังจักรพรรดิหลุยส์ได้ยึดบัลลังก์คืนในปี ค.ศ. 834 และได้ทำสัญญามิตรภาพกับพระสันตะปาปาอีกครั้ง จักรพรรดิได้สิ้นพระชนม์ในปี ค.ศ. 840 อาณาจักรแฟรงค์ระส่ำระสายและเกิดความแตกแยกเป็นหมู่เป็นเหล่ามากมาย แม้พระสันตะปาปาจะใช้ความพยายามยับยั้งโศกนาฏกรรมเหล่านี้อย่างสุดความสามารถก็ตาม
 
ในด้านอื่น พระสันตะปาปาต้องเผชิญกับปัญหาการรุกรานของพวกอาหรับ (ซาราเซน) พระองค์พยายามปรับปรุงและฟื้นฟูด้านพิธีกรรม ทรงเป็นผู้เริ่มต้นการฉลองนักบุญทั้งหลายทั่วอาณาจักร (Feast of All Saints) ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 
 
พระองค์สิ้นพระชนม์เดือนมกราคม ค.ศ. 844 ทิ้งความวุ่นวายต่างๆ ไว้เบื้องหลัง พระศพของพระองค์ถูกฝังไว้ที่พระมหาวิหารนักบุญเปโตร