องค์ที่ 109 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญอาเดรียน ที่ 3 (Pope St. Adrian 3 ค.ศ.884-885)

สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญอาเดรียน ที่ 3

(Pope St.Adrian 3  ค.ศ. 884-885)

 
พระองค์เป็นชาวโรมโดยกำเนิด ได้รับตำแหน่งสองวันหลังจากพระสันตะปาปามารีนุสสิ้นพระชนม์ คือราววันที่ 17 พฤษภาคม ค.ศ. 884 สมัยปกครองของพระองค์สั้นและไม่มีรายละเอียดมากนัก พระองค์พระยายามประสานรอยร้าวกับอาณาจักรไบเซนไทน์ พระองค์ได้ช่วยเหลือคนยากจนที่ประสบภัยแล้ง พระองค์ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหาที่ตกค้างจากพระสันตะปาปาพระองค์ก่อน คือปัญหาของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการลอบปลงพระชนม์พระสันตะปาปายอห์น ที่ 8 มีเรื่องเล่าว่า พระองค์ได้สั่งให้ลงโทษหญิงคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการลอบปลงพระชนม์โดยให้ทหารเฆี่ยน เปลื้องผ้าเธอ และบังคับให้เดินประจานตัวเองไปตามถนนทั่วนคร ทั้งยังสั่งให้นำตัวจอร์ชแห่งอเวนติน ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่พระราชวังลาเตรัน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปลงพระชนม์ดังกล่าวมาไต่สวนและลงโทษคือ ทำให้เขาตาบอดเนื่องจากทำตัวเป็นศัตรูใหญ่ของพระสันตะปาปายอห์นที่ 8 พระสันตะปาปาอาเดรียน สิ้นพระชนม์ในต้นเดือนกันยายน ขณะที่เดินทางไปพบพระเจ้าชาร์ลที่ 3 (ชาร์ลอ้วน) ที่สภาแห่งเวอร์ม ประเทศเยอรมัน ตามคำขอของจักรพรรดิชาร์ลที่ขอให้มาช่วยสะสางปัญหาเรื่องใครจะเป็นผู้สืบตำแหน่งรองจากพระองค์ บางคนเชื่อว่าการสิ้นพระชนม์ของพระองค์นั่นไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปตามธรรมชาติ พระศพของพระองค์ถูกฝังไว้ที่อารามโนนันตูลา ชาวเมืองนี้ให้ความนับถือพระองค์มาก และสนับสนุนให้มีการแต่งตั้งพระองค์ให้เป็นนักบุญ ที่สุดในปี ค.ศ. 1891 พระสันตะปาปาเลโอที่ 13 ทรงสถาปนาพระองค์เป็นนักบุญ