คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์

  • หนังสืออนุสรณ์สุวรรณสมโภชคุณแม่ลุยยีนา ดียอน์โย
  • หนังสือสุวรรณสมโภชคณะภคินีฯ