คณะธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล

รายชื่อหนังสือ ปี ค.ศ. 
หนังสือ 100 ปี คุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร  
หนังสือชีวประวัติคุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร ผู้ก่อตั้งคณะ  
หนังสือมติสมัชชา การฟื้นฟูชีวิตหมู่คณะ 1998
 สำเนา (อุดมสาร ผู้ก่อตั้งคณะ) 2004