คณะคาร์เมไลท์แห่งประเทศไทย

รายชื่อหนังสือ ปี ค.ศ.
โปสเตอร์ ฉลองนักบุญเทเรซา แห่งพระกุมารเยซู 2003
หนังสือฉลอง 60 ปี อารามกรุงเทพฯ 1985
หนังสือที่ระลึกวันเปิด-เสกอาราม นครสวรรค์ 2001
หนังสือพัชรสมโภช 60 ปี เซอร์อันนา (ฮ่องจู แซ่แต้) 2003
หนังสืออนุสรณ์ 70 ปี 2001
 อุดมสาร (พิธีเปิด-เสก อาราม นครสวรรค์)  
 ชีทเพลง 2004