คณะพระกุมารเยซู

รายชื่อหนังสือ ปี ค.ศ.
อนุสรณ์ครบรอบ 300 ปี แห่งมรณกรรมคุณพ่อนิโคลาส บาร์เร 1686-1986
อุดมสาร (โอกาสคุณพ่อนิโคลาส บาร์เร บุญราศี ผู้ก่อตั้งคณะ) 1999