องค์ที่ 1-20

Display # 
Title Author Hits
องค์ที่ 11 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญอนิเชตุส St. Anicetus ค.ศ. 155-166 Written by หอจดหมายเหตุ 760
องค์ที่ 12 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญโซแตร์ St. Soter ค.ศ. 166 - 175 Written by หอจดหมายเหตุ 783
องค์ที่ 13 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเอเลวเทริอุส St. Eleutherius ค.ศ. 175-189 Written by หอจดหมายเหตุ 796
องค์ที่ 14 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญวิกเตอร์ ที่ 1 St. Victor I ค.ศ.189-199 Written by หอจดหมายเหตุ 759
องค์ที่ 15 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเซฟีรีนุส St. Zephyrinus ค.ศ. 199-217 Written by หอจดหมายเหตุ 802
องค์ที่ 16 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญกัลลิสตุส ที่ 1 St. Callistus I ค.ศ. 217-222 Written by หอจดหมายเหตุ 896
องค์ที่ 17 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญอูรบัน ที่ 1 St. Urban I ค.ศ.222-230 Written by หอจดหมายเหตุ 797
องค์ที่ 18 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญปอเทียน St. Pontian ค.ศ. 230-235 Written by หอจดหมายเหตุ 772
องค์ที่ 19 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญอันเตรุส St. Anterus ค.ศ.235-236 Written by หอจดหมายเหตุ 758
องค์ที่ 20 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญฟาเบียน St. Fabian ค.ศ. 236-250 Written by หอจดหมายเหตุ 857

Page 2 of 2