องค์ที่ 1-20

Display # 
Title Author Hits
องค์ที่ 11 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญอนิเชตุส (Pope St. Anicetus) ค.ศ. 155-166 Written by หอจดหมายเหตุ 1100
องค์ที่ 12 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญโซแตร์ (Pope St. Soter) ค.ศ. 166 - 175 Written by หอจดหมายเหตุ 1205
องค์ที่ 13 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเอเลวเทริอุส (Pope St. Eleutherius) ค.ศ. 175-189 Written by หอจดหมายเหตุ 1157
องค์ที่ 14 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญวิกเตอร์ ที่ 1 (Pope St. Victor I) ค.ศ.189-199 Written by หอจดหมายเหตุ 1155
องค์ที่ 15 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเซฟีรีนุส (Pope St. Zephyrinus) ค.ศ. 199-217 Written by หอจดหมายเหตุ 1259
องค์ที่ 16 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญกัลลิสตุส ที่ 1 (Pope St. Callistus I) ค.ศ. 217-222 Written by หอจดหมายเหตุ 1330
องค์ที่ 17 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญอูรบัน ที่ 1 (Pope St. Urban I) ค.ศ.222-230 Written by หอจดหมายเหตุ 1189
องค์ที่ 18 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญปอเทียน (Pope St. Pontian) ค.ศ. 230-235 Written by หอจดหมายเหตุ 1151
องค์ที่ 19 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญอันเตรุส (Pope St. Anterus) ค.ศ.235-236 Written by หอจดหมายเหตุ 1115
องค์ที่ 20 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญฟาเบียน (Pope St. Fabian) ค.ศ. 236-250 Written by หอจดหมายเหตุ 1314

Page 2 of 2