องค์ที่ 18 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญปอเทียน St. Pontian ค.ศ. 230-235

สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญปอนเทียน

(St. Pontian  ค.ศ. 230-235)
 
พระองค์เป็นชาวโรม บุตรของคัลปูร์นิอุส ทรงได้รับเลือกให้ดํารงตําแหน่งพระสันตะปาปาสืบต่อจากพระสันตะปาปาอูรบัน ที่ 1 ในวันที่ 21 กรกฎาคม ค.ศ. 230 ท่านได้เรียกประชุมสภาผู้นํากลุ่มคริสตชนโรม ในปี ค.ศ. 232 เพื่อยืนยันการประณามคําสอนผิดๆ ของออริเจน (Origen) ที่เมืองอเล็กซานเดรีย ในช่วงแรกของการเบียดเบียนจากจักรพรรดิแม็กซิมินุส พระองค์ถูกเนรเทศให้ไปทํางานอยู่ในเหมืองที่ซาร์ดิเนีย ที่นั่นพระองค์ได้พบกับฮิปโปลีตุส (Hippolytus) ซึ่งเคยต่อต้านพระสันตะปาปากัลลิสตุสและตั้งตัวเป็นสันตะปาปาซ้อนขึ้นมา การกลับใจและคืนดีกับพระศาสนจักรของท่านฮิปโปลีตุสจึงเกิดขึ้นตอนช่วงนี้เอง
 
พระสันตะปาปาปอนเทียนทรงลาออกจากตําแหน่งสันตะปาปาในวันที่ 28 กันยายน ค.ศ. 235 เพื่อเปิดโอกาสให้มีการเลือกหลานชายของพระองค์ขึ้นมาดํารงตําแหน่งแทน บางคนกล่าวว่า พระองค์สิ้นพระชนม์เพราะพิษไข้ บ้างก็ว่าพระองค์ถูกทุบตีจนถึงแก่ชีวิต แผ่นหินจารึกหน้าพระศพของพระองค์พบในกาตาคอมบ์นักบุญกัลลิสตุส ที่กรุงโรมในปี ค.ศ. 1909