องค์ที่ 19 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญอันเตรุส St. Anterus ค.ศ.235-236

สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญอันเตรุส

(St. Anterus  ค.ศ. 235-236)
 
พระองค์เป็นชาวกรีก บุตรของโลมูลุส ทรงได้รับเลือกให้ดํารงตําแหน่งพระสันตะปาปา ในวันที่ 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 235 ขณะที่พระสันตะปาปาปอนเทียน ถูกเนรเทศไปทํางานหนักที่เหมืองในซาร์ดิเนีย ต่อมาไม่นานพระองค์ถูกดําเนินคดีและถูกตัดสินประหารชีวิต สมัยปกครองของพระองค์นั้นสั้นมาก เพียง 43 วัน เท่านั้น พระองค์สิ้นพระชนม์ในวันที่ 3 มกราคม ค.ศ. 236 เป็นพระสันตะปาปาพระองค์แรกที่พระศพของพระองค์ถูกนําไปฝังยังสุสานพระสันตะปาปา ในกาตาคอมบ์ นักบุญกัลลิสตุส ซึ่งค้นพบหลักฐานโดย เดอ รอสซี (De Rossi) ใน ค.ศ. 1854 พร้อมกับบางส่วนของแผ่นจารึกข้อความด้วยภาษากรีก