องค์ที่ 2 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญลินุส (Pope St.Linus) ค.ศ. 67 - 76

สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญลีนุส

(Pope St. Linus  ค.ศ. 67-76)

 
พระองค์เป็นชาวอิตาเลียนจากแคว้นทุสคานี บันทึกของนักบุญเอเรนีอุส ระบุว่าท่านเป็นผู้ที่นักบุญเปาโลกล่าวถึงว่า "จงรีบไปพบข้าพเจ้าให้ได้ก่อนฤดูหนาว ยูบูลัส บูเดนส์ ลีนุสและคลอเดีย ตลอดจนพี่น้องทุกคนฝากความคิดถึงมายังท่าน” (2 ทธ 4:21) และ นักบุญเปาโลได้แต่งตั้งท่านให้เป็นพระสังฆราชแห่งโรมแทนนักบุญเปโตรในราวปี ค.ศ. 67
 
สมัยปกครองของพระสันตะปาปาลีนุส เต็มไปด้วยบรรยากาศที่ไม่น่ารื่นรมย์ พระองค์ทรงรับใช้พระศาสนจักรด้วยความเหนื่อยยากเพราะถูกเบียดเบียน ไม่ว่าจะเป็นความโกรธแค้นจากสามัญชน เสียงอาวุธกระทบกันดังทั่วหัวเมือง หรือการทําตามอําเภอใจของจักรพรรดิเนโร(Nero) หากชุมชนคริสตชนคือเป้าหมายที่คนต่างศาสนาต้องการจะกวาดล้างพระสันตะปาปาลีนุสจะเป็นบุคคลสําคัญที่สุดที่ถูกเพ่งเล็ง
 
ด้านพิธีกรรม พระองค์ทรงกําหนดให้สตรีสวมหมวกหรือผ้าคลุมศีรษะก่อนเข้าภายในโบสถ์เพื่อร่วมมิสซา
 
จากหลักฐานที่มีพอเป็นบริบทว่า ท่านคงจะเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดีพอนักบุญเปาโลจึงวางใจแต่ง ตั้งท่านให้ดูแลกลุ่มคริสตชนชาวโรม พระสันตะปาปาลีนุสสิ้นพระชนม์เป็นมรณสักขี