องค์ที่ 166 สมเด็จพระสันตะปาปาลูซิอุส ที่ 2 (Pope Lucius II ค.ศ.1144-1145)

 

สมเด็จพระสันตะปาปาลูซิอุส ที่ 2

 (Pope Lucius II ค.ศ. 1144-1145)
 
พระองค์มีพระนามเดิมว่า เยรัลโด คัสซิอานิมิชิ มาจากแคว้นโบโลญา      มีอาชีพนักกฎหมาย ก่อนมารับหน้าที่ในสันตะสำนัก ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระคาร์ดินัลโดยพระสันตะปาปากัลลิสตุส ที่ 2 ในปี ค.ศ. 1124 ต่อมาพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ ที่ 2 ได้แต่งตั้งให้ท่านเป็นผู้บริหารสันตะสำนัก และดูแลด้านเอกสาร ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปา ในวันที่ 12 มีนาคม ค.ศ. 1144 โดยใช้นามว่า พระสันตะปาปาลูซิอุส ที่ 2 เมื่อเป็นพระสันตะปาปาแล้ว ก็ต้องเผชิญกับปัญหาหนักใกล้ตัวทันทีคือ น้องชายของพระสันตะปาปาซ้อนอนาเคลตุส ได้ตั้งพวกของตนขึ้นกุมอำนาจหลายๆ อย่างในสันตะสำนัก ทำให้พระสันตะปาปาลูซิอุสทำอะไรไม่ได้  จึงต้องหันไปพึ่งอำนาจพระเจ้าโรเจอร์ ที่ 2 แห่งซิซิลี  แต่พระเจ้าโรเจอร์ก็ไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าไร พระสันตะปาปาลูซิอุสผิดหวังมากและพยายามหันไปพึ่งอำนาจของพระเจ้าคอนราด ที่ 3 แห่งเยอรมันแต่ก็ต้องผิดหวังอีก ดังนั้นพระสันตะปาปาจึงจำใจต้องประกาศสงครามกับคนในสันตะสำนักเอง โดยรวบรวมผู้ที่ยังภักดีกับพระสันตะปาปาและเข้าโจมตีศูนย์กลางของกำลังต่อต้านที่อยู่ในโรม
 
พระองค์เป็นผู้นำกองทหารโจมตีเอง แต่ก็ถูกต่อต้าน ต้องถอยทัพกลับมหาวิหารลาเตรัน วันหนึ่งพระองค์ได้รับบาดเจ็บ จากการสู้รบและสิ้นพระชนม์ เนื่องจากทนพิษบาดแผลไม่ไหว ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1145 พระสันตะปาปาลูซิอุส ที่ 2 ได้ชื่อว่าเป็นพระสันตะปาปานักรบพระองค์แรก