องค์ที่ 161-180

Display # 
Title Author Hits
องค์ที่ 171 สมเด็จพระสันตะปาปาลูชิอุส ที่ 3 (Pope Lucius III ค.ศ.1181-1185) Written by หอจดหมายเหตุ 1158
องค์ที่ 172 สมเด็จพระสันตะปาปาอูรบัน ที่ 3 (Pope Urban III ค.ศ.1185-1187) Written by หอจดหมายเหตุ 1155
องค์ที่ 173 สมเด็จพระสันตะปาปาเกรโกรี ที่ 8 (Pope Gregory VIII ค.ศ.1187) Written by หอจดหมายเหตุ 1289
องค์ที่ 174 สมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต์ ที่ 3 (Pope Clement III ค.ศ.1187-1191) Written by หอจดหมายเหตุ 1150
องค์ที่ 175 สมเด็จพระสันตะปาปาเซเลสทีน ที่ 3 (Pope Celestine III ค.ศ.1191-1198) Written by หอจดหมายเหตุ 1168
องค์ที่ 176 สมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ ที่ 3 (Pope Innocent III ค.ศ.1198-1216) Written by หอจดหมายเหตุ 2074
องค์ที่ 177 สมเด็จพระสันตะปาปาโฮโนริอุส ที่ 3 (Pope Honorius III ค.ศ.1216-1227) Written by หอจดหมายเหตุ 1414
องค์ที่ 178 สมเด็จพระสันตะปาปาเกรโกรี ที่ 9 (Pope Gregory IX ค.ศ.1227-1241) Written by หอจดหมายเหตุ 1306
องค์ที่ 179 สมเด็จพระสันตะปาปาเซแลสติน ที่ 4 (Pope Celestine IV ค.ศ.1241) Written by หอจดหมายเหตุ 1132
องค์ที่ 180 สมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ ที่ 4 (Pope Innocent IV ค.ศ.1243-1254) Written by หอจดหมายเหตุ 1303

Page 2 of 2