องค์ที่ 171 สมเด็จพระสันตะปาปาลูชิอุส ที่ 3 (Pope Lucius III ค.ศ.1181-1185)

 

สมเด็จพระสันตะปาปาลูชิอุส ที่ 3

 (Pope Lucius III ค.ศ. 1181-1185)
 
พระองค์มีพระนามเดิมว่า อูบัลโด อัลลูชินโกลี เป็นชาวเมืองลุกกา เข้าอารามซิสเตอร์เซียน (Cistercian) เนื่องจากเลื่อมใสในอุดมการณ์ของนักบุญเบอร์นาร์ด แห่งแคลโวซ์ มีชื่อเสียงว่าเป็นคนซื่อตรง  ได้รับตำแหน่งคาร์ดินัล ค.ศ. 1141 โดยพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ ที่ 2 เป็นผู้แต่งตั้ง และได้เป็นคาร์ดินัลพระสังฆราชแห่งออสตีอา ค.ศ. 1159 ในสมัยของพระสันตะปาปาอาเดรียน ที่ 4  ได้รับเลือกให้เป็นพระสันตะปาปาสืบต่อจากพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ ที่ 3 ในวันที่ 1 กันยายน ค.ศ. 1181 พิธีอภิเษกทำที่เวลเลตีนอกกรุงโรม เนื่องจากปัญหาที่ยังคาราคาซังอยู่ในโรม ชาวโรมประกาศให้กรุงโรมเป็นสาธารณรัฐอิสระจากการเข้ามาก้าวก่ายจากสันตะสำนักและท่านพอใจที่จะอยู่นอกโรม
 
ในช่วงต้นของสมัยปกครอง พระสันตะปาปาลูชิอุส ที่ 3 ใช้เวลาส่วนใหญ่พยายามเจรจาสันติภาพกับพระเจ้าเฟรดริก ที่ 1 ไม่ค่อยมีผลก้าวหน้าเท่าไร แต่มีครั้งหนึ่งที่พระเจ้าเฟรดริกยอมส่งทหารไปช่วยรบสงครามครูเสด ครั้งที่ 3 ช่วงนี้เองพระเจ้าเฟรดริกก็สิ้นพระชนม์ในแม่น้ำ ในปี ค.ศ. 1184 พระสันตะปาปาลูชิอุสได้เรียกประชุมสภาพระสังฆราชแห่งเวโรนา ซึ่งได้ออกกฎหมายจัดการกับผู้สอนคำสอนผิดหลงทั้งหลาย ทั้งยั้งกระตุ้นให้ปฏิบัติตามมติของสภาสังคายนาลาเตรัน ครั้งที่ 3 (ค.ศ. 1179) ในสมัยปกครองของพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ ที่ 3 พระสันตะปาปาลูชิอุส ที่ 3 เอง ได้สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน ค.ศ. 1185 ที่เมืองเวโรนา