องค์ที่ 180 สมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ ที่ 4 (Pope Innocent IV ค.ศ.1243-1254)

 

สมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ ที่ 4
 
 (Pope Innocent IV ค.ศ. 1243-1254)
 
พระองค์เป็นชาวเวนัว เป็นบุตรของท่านเคานต์ฮูโก แห่งลาวาญา เดิมชื่อ ซินิ บัลโดฟิเอชิ ได้รับการศึกษาขั้นสูงที่โบโลญา ภายหลังได้เป็นอาจารย์สอนที่นั่นเอง เมื่อบวชแล้วได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระสังฆราชแห่งอัลเบญา เป็นรองผู้บริหารสันตะสำนัก เป็นพระคาร์ดินัล ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาในวันที่ 25 มิถุนายน ค.ศ. 1243 ที่เมืองอาญานี หลังจากที่พระศาสนจักรขาดพระสันตะปาปา ประมุขสูงสุดอยู่นาน 18 เดือน นับจากสมัยปกครองสั้นๆ ของพระสันตะปาปาซีเลสทีน ที่ 4 พระองค์มีสัมพันธภาพอันดีกับจักรพรรดิเฟรดริก ที่ 2 อย่างไรก็ตามความหวังที่จะอาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัวนี้ช่วยให้สัมพันธภาพระหว่างรัฐพระสันตะปาปากับอาณาจักรดีขึ้น ก็ต้องล้มเหลวลงในเวลาไม่นาน เมื่อพระเจ้าเฟรดริกเองประกาศว่า มิตรภาพของพระองค์กับพระคาร์ดินัลนั้นเป็นไปได้แต่ไม่ใช่กับพระสันตะปาปา ดังนั้นสมัยปกครองของพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ที่ 4 จึงเต็มไปด้วยอุปสรรคพระองค์ถูกขับออกจากโรมและหนีไปพึ่งอำนาจของฝรั่งเศสที่ลีญอง พระองค์ได้เรียกประชุมสังคายนาใน ค.ศ. 1244 และประกาศขับพระเจ้าเฟรดริกออกจากพระศาสนจักร ทรงสนับสนุน แก่เฮนรี รัสเป เพื่อคานอำนาจและหาทางกำจัดพระเจ้าเฟรดริก ไม่นานพระเจ้าเฟรดริกก็สิ้นพระชนม์ ในปี ค.ศ. 1250 นำความสบายพระทัยมาให้พระสันตะปาปาเป็นอันมากแต่ก็ยังไม่หมดปัญหาเสียทีเดียว เพราะพระองค์ต้องเผชิญกับการสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งจักรพรรดิ และราชวงศ์ของจักรพรรดิก็ไม่ยอมให้พระองค์อยู่เฉยๆ เสียด้วย ปัญหายังมีอย่างต่อเนื่องจนถึงสมัยของพระสันตะปาปาเคลเมนต์ ที่ 4
 
พระสันตะปาปาอินโนเซนต์ที่ 4 ทรงเอาพระทัยใส่พระศาสนจักรทั่วโลก โดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งที่ทรงมีต่อจักรพรรดิ อันจะเป็นอุปสรรคต่อการแสวงหาข้อเท็จจริงของปัญหาที่กระทบต่อประชาชาติในทวีปยุโรป เมื่อได้รับการร้องขอจากคริสตชนในปาเลสไตน์ ทรงเชิญชวนพระเจ้าหลุยส์ ที่ 9 ให้ดำเนินสงคราครูเสด เป็นเหตุให้พระเจ้าหลุยส์ถูกคุมขัง ใน ค.ศ. 1250 พระองค์ทรงส่งคณะผู้แทนนำโดย โจวันนี คาร์ปินี ไปยังแกรนด์ข่าน (Grand Khan) ประเทศมองโกล ระหว่าง ค.ศ. 1245-47 ทรงติดต่อสัมพันธ์กับพระศาสนจักรตะวันออกเพื่อเตรียมทางสำหรับสังคายนาสากลกับประเทศรัสเซียและยูเครน
 
แม้ว่ากิจกรรมดังกล่าวข้างต้น จะไม่สัมฤทธิ์ผลตามที่ทรงปรารถนา แต่พระองค์สมควรจะได้รับยกย่องว่าเป็นผู้พยายามค้นหาปัญหาของพระศาสนจักรและทรงเตรียมรากฐานเพื่อแก้ปัญหาในอนาคต
 
นักประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่าพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ที่ 4 ทรงมีพระสติปัญญาเฉียบแหลม ทรงเปิดเผยและมีความจริงใจ ทรงห่วงใยในศักดิ์ศรีของมนุษย์เป็นสำคัญ พระองค์สิ้นพระชนม์ที่เนเปิล ในวันที่ 7 ธันวาคม ค.ศ. 1254