องค์ที่ 175 สมเด็จพระสันตะปาปาเซเลสทีน ที่ 3 (Pope Celestine III ค.ศ.1191-1198)

 

สมเด็จพระสันตะปาปาเซเลสทีน ที่ 3

 (Pope Celestine III ค.ศ. 1191-1198)
 
พระองค์มีพระนามเดิมว่า จีอาชินโต โบโบเน เป็นคาร์ดินัลอยู่ถึงสี่สิบเจ็ดปี ก่อนที่จะได้รับเลือกให้เป็นพระสันตะปาปา เมื่อมีอายุ 85 ปีแล้ว ท่านเกิดราวปี ค.ศ. 1105 เป็นลูกศิษย์และเพื่อนคนหนึ่งของท่านอะเบอร์ลา ศึกษาที่ปารีส เมื่อเป็นพระคาร์ดินัล    ท่านมีโอกาสโต้แย้งแทนอาจารย์ที่สังคายนาเมืองซ็อง ในปี ค.ศ. 1140 เมื่อมีข้อขัดแย้งและกล่าวหาว่า ท่านอะเบอร์ลาสอนผิดหลง ท่านได้รับตำแหน่งพระคาร์ดินัลโดยพระสันตะปาปาเซเลสทีน ที่ 2  และท่านได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นผู้มีความสามารถและเหมาะสมกับตำแหน่งในสมัยพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ ที่ 3 ท่านเคยเป็นผู้แทนพระสันตะปาปาในประเทศเยอรมัน สเปนและโปรตุเกส เป็นสหายของนักบุญโธมัส อเบกเก็ต ที่ได้รับความไว้วางใจอย่างมากในบรรดาผู้ร่วมบริหารงานสันตะสำนัก ท่านเป็นพระคาร์ดินัลสังฆานุกร ปกครองวัดซันตามาเรีย ในเมืองคอสเมดิน (Cosmedin) ประเทศอิตาลีนานถึง 47 ปี พระองค์ได้รับเลือกให้เป็นพระสันตะปาปา ราววันที่ 30 มีนาคม ค.ศ. 1191 และได้รับบวชเป็นพระคาร์ดินัลสงฆ์ในคืนวันที่ 13 เมษายน (ท่านเป็นเพียงพระคาร์ดินัลสังฆานุกรก่อนได้รับเลือก) และรุ่งเช้าต่อมาก็อภิเษกให้เป็นพระสันตะปาปา (14 เมษายน ค.ศ. 1191) ใช้พระนามว่า พระสันตะปาปาเซเลสทีน ที่ 3 เพื่อเป็นเกียรติแก่เพื่อนผู้ล่วงลับ
 
สมัยปกครองของพระองค์ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าเฮนรี ที่ 6 ผู้ทะเยอทะยานอยากจะได้มงกุฎจักรพรรดิของอาณาจักรโรมมาสวมใส่ ซึ่งก็ได้รับสมใจ เพราะต่อมาพระสันตะปาปาเซเลสทีนได้สวมมงกุฎแก่พระองค์ ในวันที่ 15 เมษายน พระสันตะปาปาทราบความทะยานอยากของจักรพรรดิเฮนรี ที่ 6 ดีแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรขวางกั้น แม้กระทั่งตอนที่พระเจ้าเฮนรีสั่งคุมขังพระเจ้าริชาร์ด (หทัยสิงห์) กษัตริย์แห่งอังกฤษ พระสันตะปาปาเซเลสทีนก็ยังคงวางเฉยต่อเหตุการณ์ดังกล่าว พระเจ้าเฮนรี ที่ 6 ดูเหมือนจะได้ใจที่เห็นว่าพระสันตะปาปาผู้อาวุโสไม่แสดงออกถึงการขัดขวางตน ครั้งหนึ่งได้สัญญาจะส่งกองทัพไปช่วยรบสงครามครูเสด หากพระสันตะปาปาจะล้างบาปลูกคนเล็กของตน คือ เฟรดริก ที่ 2 เพื่อเป็นหลักประกันว่าในอนาคตเขาจะเป็นผู้สืบบัลลังก์ต่อจากพระองค์ แต่พระสันตะปาปาก็ไม่ได้แสดงท่าทีอะไรต่อข้อเสนอนี้จนพระเจ้าเฮนรี ที่ 6 สิ้นพระชนม์ในวันที่ 28 กันยายน ค.ศ. 1197 และพระสันตะปาปาเซเลสทีนเองก็ประชวรในเดือนธันวาคม ค.ศ.1197 พระองค์ทรงทราบดีว่าจะทรงอยู่ได้ไม่นานจึงทรงแจ้งแก่บรรดาพระคาร์ดินัลว่าพระองค์ยินดีลาออก ถ้าคณะพระคาร์ดินัลให้สัญญาว่าจะเลือกพระคาร์ดินัลโจวันนีแห่งสะตาปิสคาให้ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาต่อจากพระองค์ ไม่มีพระคาร์ดินัล องค์ใดรับคำขอร้องนี้ พระสันตะปาปาเซเลสทีน จึงต้องดำรงตำแหน่งรอเวลาสุดท้ายของพระองค์ไปจนถึงวันที่ 8 มกราคม ค.ศ. 1198 นักประวัติศาสตร์ยุคหลังได้ถกปัญหาเรื่องการเป็นคนโลเลเปลี่ยนใจง่ายของพระสันตะปาปาเซเลสทีน ที่ 3 กันมาก
 
ในสมัยของพระองค์นี้มีผลงานหลายอย่าง ที่บันทึกไว้คือ พระองค์เป็นคนรับรองขบวนการอัศวินแห่งติวโตนิก และขบวนการอัศวินแห่งผู้ดูแลคนป่วย บรรดากลุ่มผู้มีใจกล้าหาญเหล่านี้ได้รับใช้พระศาสนจักร และช่วยเหลือพระศาสนจักรมากมาย เนื่องจากท่านเซเลสทีน ที่ 3 มีอายุมากแล้วงานบริหารต่างๆ จึงมีพระสังฆราชผู้ช่วยเป็นผู้จัดการ ผู้ช่วยที่มีชื่อเสียงของพระองค์ท่านหนึ่งคือ ท่านเชนชิ โอซาเวนลี (ซึ่งจะได้เป็นพระสันตะปาปาโฮโนริอุส ที่ 3 ในเวลาต่อมา)