องค์ที่ 173 สมเด็จพระสันตะปาปาเกรโกรี ที่ 8 (Pope Gregory VIII ค.ศ.1187)

 

สมเด็จพระสันตะปาปาเกรโกรี ที่ 8

(Pope Gregory VIII ค.ศ. 1187)

 
พระองค์มีพระนามเดิมว่า อัลแบร์โต เด มอร์รา เกิดราวปี ค.ศ. 1110 ที่เบเนเวนโตในตระกูลขุนนาง เมื่อเยาว์วัยท่านได้เข้าอารามซิสเตอร์เซียน (บางทีคณะเบเนดิกติน) และภายหลังบวชเป็นพระสงฆ์ประจำอาสนวิหารที่ลาโอน และเป็นอาจารย์ทางกฎหมายที่โบโลญา ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระคาร์ดินัล ค.ศ. 1155-56 โดยพระสันตะปาปาอาเดรียน ที่ 4 และภายหลังได้เป็นผู้แทนพระสันตะปาปาไปยังอังกฤษ เพื่อสวบสวนเรื่องฆาตกรรมของนักบุญโธมัส อเบกเก็ต ที่วิหารเมืองแคนเตอร์เบอรี 
 
ในปี ค.ศ. 1170 ท่านได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาแทนพระสันตะปาปาอูรบันที่สิ้นพระชนม์ด้วยความชอกช้ำใจเนื่องจากกองทัพครูเสดพ่ายแพ้ และอาหรับยึดกรุงเยรูซาเล็มคืนได้ ภายใต้การนำของ นายพลซาลาดิน เหตุผลที่เลือกท่านอัลแบร์โต เด มอร์รา เป็นพระสันตะปาปา (แม้ท่านจะมีอายุมากแล้วก็ตาม) เนื่องจากท่านมีสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้าเฟรดริก ที่ 1 และพระคาร์ดินัลเองก็ไม่ค่อยชอบแนวทางของพระสันตะปาปาอูรบัน ที่ 3 ในการบริหารพระศาสนจักรนัก เมื่อได้รับเลือกให้เป็นในวันที่ 21 ตุลาคม ค.ศ. 1187  และได้ใช้นามว่า พระสันตะปาปาเกรโกรี ที่ 8 สมัยปกครองเพียง 57 วัน แต่ก็มีความสงบพอสมควรโดยเฉพาะความสัมพันธ์กับพระเจ้าเฟรดริกพระองค์ถือเรื่องการทำสงครามครูเสดเป็นเรื่องสำคัญจึงพยายามหาผู้สนับสนุนใหม่และให้ทหารแต่งชุดไว้ทุกข์ เพราะเข้าใจว่าที่ล้มเหลวในช่วงหลังๆที่ผ่านมา เนื่องจากกองทัพคริสเตียนทำผิด  พระเจ้าไม่อวยพร พระองค์ได้เดินทางไปเมืองปิซ่า เพื่อทำพิธีปล่อยกองเรือครูเสด   และหวังจะช่วยประสานรอยร้าวระหว่างชาวเมืองปิซ่าและคู่กรณี แต่น่าเสียดายที่ปิซ่านี้เอง
 
ระองค์ประชวรและได้สิ้นพระชนม์ในเวลาต่อมา  ในวันที่ 17 ธันวาคม ค.ศ. 1187 พระศพของพระองค์ฝังไว้ที่วิหารของเมืองปิซ่า