องค์ที่ 174 สมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต์ ที่ 3 (Pope Clement III ค.ศ.1187-1191)

 

สมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต์ ที่ 3

 (Pope Clement III ค.ศ. 1187-1191)

 
พระองค์มีพระนามเดิมว่า เปาโล สกอลารี เกิดที่โรม ใช้ชีวิตหลายปีที่วิหารแม่พระแห่งโรม และได้เป็นอัครสงฆ์ประจำวิหารแห่งนี้เอง ภายหลังต่อมาได้เป็นพระคาร์ดินัลสังฆราช แห่งปาเลสตรินา (Palestrina) ท่านได้รับเลือกจากที่ประชุมพระคาร์ดินัลเมืองปิซ่า ให้สืบตำแหน่งพระสันตะปาปาต่อจากพระสันตะปาปาเกรโกรีที่ 8 ในวันที่ 20 ธันวาคม ค.ศ. 1187 ใช้นามว่า พระสันตะปาปาเคลเมนต์ ที่ 3 (ในการเลือกนั้นคนที่ได้รับคะแนนสูงสุดปฏิเสธตำแหน่ง ดังนั้นคะแนนจึงตกมาที่ท่านสกอลารี และพระองค์ยอมรับตำแหน่ง) 
 
ชาวเมืองโรมยอมรับท่านเพราะพวกเขายินดีที่พระองค์กลับโรมนับเป็นครั้งแรกในรอบหกปีที่ผู้มีอิทธิพลแห่งโรมอนุญาตให้พระสันตะปาปาเดินทางกลับโรม พระองค์เดินทางกลับโรม ในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1188 และพำนักที่พระราชวังลาเตรัน และทำสัญญากับกลุ่มผู้มีอิทธิพลแห่งโรมในหลายเรื่อง หน้าที่หลักของพระองค์ คือ พยายามสร้างสันติกับจักรพรรดิแห่งอาณาจักรโรม  (พระเจ้าเฟรดริก)
 
ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1187 กรุงเยรูซาเล็มถูกยึดครองโดยซาลาติน (Saladin) ผู้นำกองทัพมุสลิม พระสันตะปาปาเคลเมนต์ ที่ 3 รณรงค์ทำสงครามครูเสดใหม่อีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่ 3 ซึ่งล้มเหลวสมัยพระสันตะปาปาเกรโกรี ที่ 8 (ค.ศ. 1187) พระองค์ขอความช่วยเหลือจากบรรดาจักรพรรดิในประเทศตะวันตก เพื่อร่วมในสงครามครูเสด ครั้งที่ 3 ซึ่งผลขอสงครามครั้งนี้ พระองค์ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายสำคัญ คือ ยึดกรุงเยรูซาเล็มคืน แม้จะรวบรวมกองทัพและได้รับความร่วมมือจากกษัตริย์หลายองค์เช่น พระเจ้าริชาร์ด พระเจ้าฟิลิป ที่ 2 และพระเจ้าเฟรดริก ที่ 1 เอง แต่น่าเสียดายขณะเดินทัพพระเจ้าเฟรดริก เกิดตกม้าจมน้ำสิ้นพระชนม์ที่ซิลิเชีย (เสื้อเกราะคือสาเหตุหลัก) ทำให้เป้าหมายของสงครามครูเสดไม่บรรลุผลเช่นเคย ผู้สืบอำนาจต่อจากพระเจ้าเฟรดริก คือ พระเจ้าเฮนรี ที่ 6 เมื่อได้โอกาสพระเจ้าเฮนรี ที่ 6 ซึ่งได้แต่งงานกับคอนสแตนซ์ (ซึ่งพระสันตะปาปาอูรบัน ที่ 3 ขัดขวาง) ก็ยกกองทัพเข้าโจมตีเมืองซิชิลี และยึดเมืองเข้าไว้ในอาณาจักรโรมของตน  และสถาปนาตนเองเป็นกษัตริย์ของซิชีลีด้วย เพราะพระเจ้าวิลเลียมสิ้นพระชนม์ไปโดยไม่มีผู้สืบบัลลังก์ที่เป็นชาย จากจุดนี้พระสันตะปาปาจึงไม่ทราบจะทำอย่างไรดี เพราะไม่อยากเห็นพระเจ้าเฮนรียึดทั้งอาณาจักรโรมและอาณาจักรซิลีลี
 
ต่อมาพระสันตะปาปาเคลเมนต์ จึงได้แต่งตั้งให้หลานของพระเจ้าโรเจอร์ ที่ 2 แห่งซิชีลีเป็นกษัตริย์แห่งปาร์เลโม เมื่อเห็นพระสันตะปาปาทรงดำเนินการเช่นนี้ พระเจ้าเฮนรีก็ได้ยกกองทัพจากเยอรมันมาบุกอิตาลี แต่ก็หยุดกองทัพไว้ที่เมืองใกล้ๆทะเลสาบบัคชิอาโน เพราะทราบข่าวว่าพระสันตะปาปาเคลเมนต์ ที่ 3 ได้สิ้นพระชนม์แล้วในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1191 เป็นอันว่าศัตรูสำคัญของตนไม่มีอีกแล้วจึงได้ยกกองทัพกลับ