วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ (ลาดพร้าว)

ตั้งอยู่เลขที่ 3 ซอยลาดพร้าว 124  แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง  กรุงเทพฯ 10310  
โทร. 0-2539-4511, 0-2539-4263 โทรสาร 0-2514-0503
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
website: www.WatKularbtip.net
 
 
“วัดแม่พระกุหลาบทิพย์” สร้างจากที่ดินเปล่าๆ ที่รับบริจาคจากคุณธนู อาจารีย์ ซึ่งได้รับมอบจากมารดา จำนวน  3  แปลงใหญ่   มีเนื้อที่รวมกันเกือบ 3 ไร่ เปิดสิทธิ์ให้อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เข้ามาสร้างวัด เพื่อจะได้รับเป็นสมบัติของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ทั้งหมด ด้วย น้ำใสใจจริงของเจ้าของที่ดินเนื้อที่แปลง 100 ตารางวา 2 ท่าน ที่ยินดีรับที่ดินแลกเปลี่ยนกับของเขา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จึงได้รับพื้นที่สร้างวัดเมื่อวันที่  29 ตุลาคม ค.ศ.  1998
 
วัดเป็นอาคาร 2 ชั้น ชั้นล่างเป็นที่จอดรถ  และทำกิจกรรมต่างๆ  ของวัดด้านบนเป็นที่ประกอบ ศาสนกิจ  สามารถจุคนได้ 360 ที่นั่ง มีลิฟท์เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้อาวุโสและผู้ที่นั่งรถเข็น  ด้านข้างวัดมีถ้ำแม่พระจำลองจากแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด อยู่ติดกับบ้านพักพระสงฆ์ ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่พักอาศัย ห้องประชุมและการสอนคำสอน มีบ้านพักสำหรับครูคำสอนและพนักงานดูแลวัดและต้นไม้
 
คุณธนู อาจารีย์ ให้สัมภาษณ์ว่า “ยินดีมอบที่ดินให้กับอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เพื่ออุทิศ ให้แด่มารดาคือ นางกิมลุ้ย  อาจารีย์  ท่านไม่สบายอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาฯ  ผมได้เชิญคุณพ่อมอริส ยอลี โปรดศีลล้างบาปให้กับคุณแม่ โดยใช้นามนักบุญ  “มารี  อันนา เทเรซา”  เป็นองค์อุปถัมภ์ ก่อนที่พระจะยกคุณแม่ไปไม่ถึง  24  ชั่วโมงสุดท้ายของชีวิตท่าน  พระนามกุหลาบทิพย์ได้สะท้อนถึงความหมายของชื่อ กิมลุ้ย  ซึ่งเป็นภาษาจีน  แปลว่า ดอกไม้ทองคำ”  
 
วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ วิหารแห่งพระมารดาพระเจ้า พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู  เป็นประธานในพิธีมิสซาเปิด-เสกวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ลาดพร้าว 124 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ค.ศ. 2001  ก่อนพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู  ได้เสกถ้ำแม่พระ  และตัดริบบิ้นเปิดวัดอย่างเป็นทางการ พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธานในพิธีกล่าวว่า อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มีโอกาสถวายวัด “แม่พระกุหลาบทิพย์” วิหารแห่งพระมารดาพระเจ้า พวกเราพร้อมที่จะต้อนรับแม่พระ ความรู้สึกลึกๆ ในใจของเรา เราอยากทักทายแม่พระว่า “เธอมีบุญกว่าหญิงใดๆ”   ทุกวันเราสวดบทวันทามารีอา เราก็ได้ทักทายแม่พระ  วันนี้เราภูมิใจที่ได้ถวายเกียรติแด่พระแม่ของเรา ตามประสามนุษย์เราต้องถวายที่ดีที่สุดแด่พระเจ้า บ่อยครั้งเราไม่ได้ถวายหัวใจของเราแด่พระองค์ เราคริสตชนเป็นวิหารที่มีชีวิตเป็นที่ประทับของพระเจ้า เราจงภูมิใจ และให้เราดูแลรักษาวิหารนี้ไว้ให้สะอาดปราศจากมลทินเป็นที่พอพระทัยที่พระเจ้าจะประทับอยู่”
 
คุณปรีชา ประกอบกิจ ผู้อำนวยการสภาอภิบาลวัด กล่าวขอบคุณพระคาร์ดินัล ประธานในพิธี ได้มอบวัดที่สวยสง่างามในละแวกลาดพร้าวให้แก่สัตบุรุษ เพื่ออำนวยความสะดวกในงานด้านอภิบาลและศีลศักดิ์สิทธิ์ในการเสริมสร้างชีวิตจิตของคริสตชนให้เข้มแข็ง และประกาศข่าวดีของพระคริสตเจ้าให้แผ่ขยายออกไป พร้อมทั้งสัญญาว่าจะประพฤติตนเป็นลูกวัดที่ดี มีส่วนร่วมกับคุณพ่อเจ้าอาวาสเพื่อทำนุบำรุงรักษาวัดให้สวยงาม  จะประพฤติตนเป็นคริสตชนที่ดี ดำเนินชีวิตเป็นลูกแกะติดตามนายชุมพาบาลของคุณพ่อเจ้าอาวาส  และพระคาร์ดินัล เพื่อถวายเกียรติแด่แม่พระกุหลาบทิพย์ จะเชื่อฟังคุณพ่อเจ้าอาวาสทุกองค์ที่มาอยู่ที่นี่ตลอดจนช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของท่านทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ ขอให้พระสังฆราชเบาใจ
 
จากนั้นพระคาร์ดินัลมอบใบพรของสมเด็จพระสันตะปาปาแก่คุณธนู อาจารีย์  ผู้บริจาคที่ดินสร้างวัดแม่พระกุหลาบทิพย์
 
วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ นับเป็นวัดน้องใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตของสัตบุรุษในทิศทางงานอภิบาลของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และเพื่อแบ่งเบาภาระของวัดเซนต์จอห์น และวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น ในด้านการอภิบาลสัตบุรุษในย่านลาดพร้าวและบางกะปิ ซึ่งมีสัตบุรุษหนาแน่นให้ได้รับความสะดวกและทั่วถึงยิ่งขึ้น  คุณพ่อกิตติศักดิ์  กาญจนธานินทร์  เจ้าอาวาสได้เปิดทำพิธีมิสซาแรก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม ค.ศ. 2001  เวลา 10.00 น.  โดยมีสัตบุรุษในละแวกลาดพร้าวและที่อยู่ใกล้เคียงมาร่วมมิสซา กว่า 500 คน
 
คุณพ่อ ยอแซฟ กิตติศักดิ์  กาญจนธานินทร์ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ.1999 - 2004
 
  
คุณพ่อ เปโตร ประชาชาติ  ปรีชาวุฒิ  ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี  ค.ศ. 2004 - 2009
 
คุณพ่อ ยอห์น ชัยยะ  กิจสวัสดิ์  ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 2009 - 2016
 
เดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2012 เริ่มปฏิบัติตามแผนอภิบาลของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ปี 2010-2015  อย่างต่อเนื่อง  และจัดตั้งทีมงานอภิบาลของวัดเพื่อเป็นแกนนำในการก่อตั้งชุมชนคริสตชนย่อย 
 
เดือนมีนาคม ค.ศ. 2012 ต่อเติมให้มีห้องสมุดและสำนักงานส่วนหน้า จำนวน 1 ห้อง และห้องประชุมเอนกประสงค์จำนวน 1 ห้อง บริเวณหน้าห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิงใต้วัด
 
เดือนมิถุนายน ค.ศ.2012 คณะกรรมการเลือกตั้ง ได้จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการสภาภิบาลวัดชุดใหม่ ตามข้อกำหนดของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2013 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเจ้าหน้าที่วัดทั้ง 3 ห้องบริเวณลานจอดรถตรงข้ามวัด
 
เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2013 ฉลองครบรอบ 12 ปี และเสกพระรูปแม่พระกุหลาบทิพย์องค์ใหม่ ขนาดสูง 120 ซม. ปั้นโดย คุณนฤทธิ์ ศิลปอลังการ (ฤทธิรงค์ศิลป์)
 
เดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2014 อาสาสมัครจำนวนหนึ่งร่วมกันขัดทำความสะอาดและทาสีรูปนักบุญรอบวัดใหม่
 
เดือนมิถุนายน ค.ศ. 2014 มีการปรับปรุงระบบเสียงทั้งภายในวัดใหญ่และวัดน้อย รวมทั้งติดตั้งเครื่องควบคุมกระแสไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟตกหรือกระชาก
 
เดือนธันวาคม ค.ศ. 2014 ปรับปรุงระบบเสียงและระบบไฟฟ้าใต้อาคารวัด
 
เดือนกุมภาพันธุ์ ค.ศ. 2015 เริ่มเดือนแห่งวิถีชุมชนวัด คุณพ่อชัยยะและทีมงานอภบาล ร่วมกันรณรงค์ให้สัตบุรุษรู้จักวิถีชุมชนวัดเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ติดต่อกัน 
 
เดือนมิถุนายน ค.ศ. 2015 เริ่มโครงการดูแลเด็กเล็กระหว่างมิสซาเวลา 10.00 น. โดยก่อนเริ่มมิสซา จะมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรอรับเด็กเล็กอายุ 2-6 ปี ที่หน้าวัดใหญ่ หรือผู้ปกครองนำเด็กไปส่งที่วัดน้อยเอง เพื่อร่วมกิจกรรม
 
วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม ค.ศ. 2015 มีการปรับภูมิทัศน์รอบวัด ด้วยความอนุเคราะห์จากคุณกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุช พัทยา
 
เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ค.ศ. 2015 ได้ติดตั้งปรับปรุง ซ่อมแซมบริเวณต่างๆ ของวัดและบ้านพักพระสงฆ์ ได้แก่
     1.ติดตั้งหลอดนีออนรอบกางเขนหลังคาวัดใหญ่
     2. ซ่อมแซมส่วนต่อเติมห้องครัวบ้านพักพระสงฆ์ซึ่งทรุดตัวและแตกร้าว
     3. เปลี่ยนสุขภัณฑ์ห้องน้ำชายหญิงชั้นล่างของโบสถ์ ให้เหมาะสมกับผู้สูงวัย
 
คุณพ่อ ยอแซฟ ธีระ กิจบำรุง   ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 2016 - ปัจจุบัน
 
กลุ่ม BEC มีประชุมสม่ำเสมอตามบ้านสัตบุรุษทุกเย็นวันพุธ สลับเปลี่ยนบ้านตามความเหมาะสม
 
วันที่ 11 กุมภาพันธุ์ ค.ศ. 2017 วัดเริ่มถวายมิสซาภาษาอังกฤษเป็นครั้งแรก 

ปีค.ศ. 2018 จัดงานวันเด็กสำหรับเด็กเยาวชนที่เป็นพุทธ อิสลาม รอบๆ บริเวณวัด ทุกปี ซึ่งแต่ละครั้งจะมีเยาวชนมาร่วมงานประมาณ 100 กว่าคน

ปี ค.ศ. 2019 ฉลองวัดประจำปี วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม ทางวัดได้เชิญพระคาร์ดินัล ไมเคิล มีชัย กิจบุญชู พระอัครสังฆราชกิตติคุณเป็นประธาน โอกาส 18 ปีของวัด และโอกาสพิเศษฉลองครบอายุ 90 ปีของพระคุณเจ้า ร่วมยินดี 60 ปีของการเป็นพระสงฆ์ และ 36 ปี ของการเป็นพระคาร์ดินัล

- วันเสาร์ที่ 12 มกราคม จัดงานวันเด็กให้กับเด็ก เยาวชนทุกศาสนาที่อาศัยอยู่บริเวณรอบๆ วัด มีเยาวชนมาร่วม 160 คน

- มีการซ่อมปรับปรุงห้องน้ำของสัตบุรุษทั้งฝั่งชาย-หญิง โดยมีคุณภานุพงศ์ ลิมปเมธี ทำบุญค่าใช้จ่ายทั้งหมด

- ปรับภูมิทัศน์ สวนหย่อมรอบวัดด้านล่าง เปลี่ยนต้นไม้ และปูหญ้าเทียม โดยครอบครัวตั้งสุรกิจ 

- มีการซ่อมลิฟต์ ซ่อมแอร์วัดใหญ่หลายครั้ง เนื่องจากใช้งานมานานมากแล้ว

ปี ค.ศ. 2020 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19  แพร่ระบาดกิจกรรมหลายอย่างได้ยกเลิกไป

ปี ค.ศ. 2021 เป็นปีแห่งการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งปี พิธีกรรมส่วนใหญ่เป็นระบบถ่ายทอดสด ผู้มาร่วมพิธีมีเฉพาะกลุ่มนักขับร้องประมาณ 4-5 คน และพระสงฆ์ผู้ประกอบพิธี โดยมีคุณเปโตร สมชาติ สุภาสืบ เป็นผู้ช่วยดูแลเรื่องการถ่ายทอดสด

- จำนวนของผู้ร่วมพิธีกรรม/มิสซา ตลอดปีนี้ ขึ้นกับการประกาศของส่วนราชการ

- ฉลองวัดเป็นมิสซาเหมือนวันอาทิตย์ปกติ

- งดงานรื่นเริงภายนอกในช่วงเทศกาลพระคริสตสมภพ  

 

 
 
ตารางมิสซาวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ กรุงเทพฯ
 
วันอาทิตย์            เวลา 08.00 น. และ 10.00 น.
มีล้างบาปเด็ก       วันอาทิตย์ต้นเดือนเวลา  09.00 น.
วันเสาร์               เวลา 18.00 น. (พิธีนพวารก่อนพิธีมิสซาฯ) 
วันจันทร์, วันอังคาร, วันพฤหัสฯ และศุกร์ เวลา 19.00 น. 
วันพุธ                 เวลา 07.00 น.
วันศุกร์               เวลา 18.30 น. (ภาวนาเพื่อสันติภาพ - เทเซ่) 
วันศุกร์ต้นเดือน    เวลา18.30 น. (อวยพรศีลมหาสนิท)
 
แผนที่การเดินทาง