วัดมารีย์สมภพ (วัดบ้านแพน)

 
 
วัดมารีย์สมภพ บ้านแพน อยุธยา
 
ตั้งอยู่เลขที่ ฆ 10/1  ถนนธรรมสิทธิ์เสนา  ต.เสนา  อ.เสนา  จ.พระนครศรีอยุธยา   13110
โทร. 0-3520-2016   FAX 0-3520-3202
 
ปี ค.ศ. 1949 คุณพ่อบรัวซาต์ เจ้าอาวาสวัดบ้านปลายนา ได้มาซื้อที่ดินผืนใหญ่บริเวณตลาดบ้านแพนเพื่อต้องการจะย้ายวัดบ้านปลายนามาอยู่ที่นี่ เนื่องจากท่านเห็นว่าบริเวณนี้เป็นแหล่งชุมชน ทำมาหากินสะดวก เป็นประโยชน์ต่องานแพร่ธรรม  
 
ปี ค.ศ. 1950 ท่านจึงรื้ออาคารต่างๆ ของวัดบ้านปลายนา  ไม่ว่าจะเป็นวัด โรงเรียน บ้านพักพระสงฆ์ บ้านพักซิสเตอร์ แล้วมาสร้างโรงเรียนที่บ้านแพน สร้างบ้านพักพระสงฆ์  สร้างอาคารใหญ่อีกหลังหนึ่ง ใช้เป็นบ้านพักพระสงฆ์และวัดชั่วคราว และได้เตรียมสร้างวัดถาวรแต่ยังไม่ทันลงมือสร้าง ท่านก็ต้องกลับไปประเทศฝรั่งเศสในต้นเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1954
 
พระสังฆราชโชแรงได้แต่งตั้งคุณพ่อมิแชล ส้มจีน ปลัดของคุณพ่อบรัวซาต์ที่วัดบ้านปลายนาให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบ้านแพนและเจ้าเจ็ด แต่คุณพ่อมิแชลได้ส่งคุณพ่อเลโอนารด์ เดอเยซู ปลัดของท่านมาดูแลวัดบ้านแพนตั้งแต่ปี ค.ศ. 1954 และให้จัดสร้างวัดแม่พระบังเกิดอย่างถาวร ส่วนตัวท่านเองมาดูแลในบางครั้ง คุณพ่อเลโอนารด์ได้เอาใจใส่และบริหารโรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่คุณพ่อบรัวซาต์เป็นผู้สร้างอย่างใกล้ชิด จนทำให้โรงเรียนเจริญก้าวหน้ามาก  ปี ค.ศ. 1954 นี้เอง ท่านได้ขออนุญาตทางราชการขยายโรงเรียน โดยก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มขึ้นอีก 2 หลัง จึงมีอาคารเรียนรวมทั้งสิ้น 3 หลัง ต่อมาในปี ค.ศ. 1955 จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  จึงได้ต่อเติมอาคารเรียนหลังเดิมออกไปอีก 5 ห้อง และเปิดสอนถึงชั้นมัธยมปีที่ 6 
 
 
 
วันที่ 8 กันยายน ค.ศ. 1954 ท่านได้จัดฉลองแม่พระบังเกิด ที่บ้านแพนเป็นครั้งแรก มีพระสงฆ์มาร่วมในวันฉลองจำนวนมาก  โดยมีคุณพ่อโอลลิเอร์ อธิการของคณะ M.E.P. แขวงกรุงเทพฯ เป็นประธานในพิธีมิสซาซึ่งถวายกันกลางแจ้ง คุณพ่อเลโอนารด์ได้เริ่มลงมือก่อสร้างวัดใหม่ในวันที่ 2 มีนาคม ค.ศ. 1955 ท่านเป็นผู้คุมการก่อสร้างเองทั้งหมด สร้างเสร็จและทำพิธีเสกในวันที่ 19 สิงหาคม ค.ศ. 1956 โดยพระสังฆราชโชแรง  เป็นประธาน มีพระสงฆ์และสัตบุรุษจากวัดต่างๆ มาร่วมในพิธีจำนวนมาก ในวันที่ 16 มีนาคม ค.ศ. 1958 วัดแม่พระบังเกิดก็ได้รับเกียรติจัดพิธีบวชสังฆานุกร ศวง ศุระศรางค์ เป็นพระสงฆ์ โดยมีพระสังฆราชโชแรงเป็นผู้ประกอบพิธี ซึ่งนำความปลื้มปิติยินดีมาสู่คริสตังวัดแม่พระบังเกิดและในเขตจังหวัดอยุธยาเป็นอย่างยิ่ง และต่อมาในวันที่ 26 มีนาคม ค.ศ. 1960 ก็ได้รับเกียรติอีกครั้งหนึ่งให้จัดพิธีบวชสังฆานุกร บุญเลิศ ธาราฉัตร ลูกวัดเจ้าเจ็ด เป็นพระสงฆ์ โดยมีพระสังฆราชโชแรงเป็นผู้ประกอบพิธี ในโอกาสนี้มีพระสงฆ์จำนวนมาก  และสัตบุรุษตามวัดต่างๆ  มาร่วมในพิธี

ในสมัยคุณพ่อยอแซฟเสวียง ศุระศรางค์  เป็นเจ้าอาวาส ในปี ค.ศ.1970 พระอัครสังฆราชยวง นิตโย ได้อนุมัติให้จัดสร้างอาคารเรียนใหม่ 3 ชั้น จำนวน 30 ห้อง เพื่อรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นทุกปีๆ อาคารหลังนี้มีชื่อว่า อาคารมาดารนิจจานุเคราะห์ เปิดใช้ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ.1971
 
คุณพ่อยอแซฟสมศักดิ์ ธิราศักดิ์ เป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ.1973- 1979 ท่านได้รื้อบ้านพักพระสงฆ์หลังเก่า และโรงเรียนไม้ 2 หลังของคุณพ่อบรัวซาต์แล้วจัดสร้างเป็นโรงเรียนไม้ 2 ชั้นหลังใหม่ นอกจากนี้ยังได้ซ่อมแซมวัดทำพื้นวัดใหม่
 
คุณพ่อลออ สังขรัตน์ มาเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 1979-1981 คุณพ่อได้ทาสีวัดเสียใหม่ให้สวยงาม และย้ายสุสานบ้านปลายนามาฝังในที่ใหม่
 
คุณพ่อทวีศักดิ์ กิจเจริญ (ค.ศ.1981-1982) เป็นเจ้าอาวาสเพียงปีเดียว
 
คุณพ่อร็อควิศิษฏ์ หริพงศ์ (ค.ศ.1982-1987) ได้ทำรั้วรอบบริเวณวัดและโรงเรียน ปรับปรุงการบริหารงานโรงเรียนให้ดีขึ้น ในสมัยของคุณพ่อวิศิษฏ์นี้ สถิติของนักเรียนมีจำนวน 1,006 คน  
 
สมัยคุณพ่อยอแซฟ ประมวล พุฒตาลศรี ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ.1987-1994  คุณพ่อให้ความสนใจในงานด้านอภิบาลเป็นพิเศษ ในสมัยของคุณพ่อจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นทุกปี ทำให้อาคารเรียนไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู  จึงได้สร้างอาคารเรียนเพิ่มอีก 1 หลัง เป็นอาคารคอนกรีต 4 ชั้น คือ “อาคารเซนต์ไมเกิ้ล”  และได้สร้างโรงอาหารใหม่พร้อมก้นด้วย 
 
คุณพ่อศุภกิจ เลิศจิตรเลขา  ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ.1994-1995 คุณพ่อมาเป็นเจ้าอาวาสเพียงปีเดียว  
 
คุณพ่อศุภศิลป์ สุขสุศิลป์  ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ.1995-2000 คุณพ่อมาอยู่ในปีแรกก็พบปัญหาน้ำท่วมทำให้เสียหายเป็นอย่างมาก ทั้งทรัพย์สินและบริเวณวัด-โรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นสนาม สวนหย่อม ต้นไม้  
 
ดังนั้นคุณพ่อได้ทำการทาสีวัดใหม่และได้ทำคันดินกั้นน้ำอย่างถาวร ทำให้ในปีต่อมาบริเวณวัดและโรงเรียนรอดพ้นจากอุทกภัยได้ ทั้งๆที่อำเภอเสนาใกล้เคียงได้รับความเสียหายอย่างหนัก คุณพ่อยังได้สร้างสนามบาสเก็ตบอล สนามวอลเลย์บอล และยังได้ปลูกต้นไม้ดอก ไม้ประดับ ทำให้บริเวณวัด และโรงเรียนร่มรื่นและสวยงามอีกด้วย.

คุณพ่อศรีปราชญ์  ผิวเกลี้ยง ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 2000 – 2004  เป็นเจ้าอาวาส คุณพ่อได้ปรับปรุงสวนหย่อมให้ดูสวยงาม ปรับปรุงสนามฟุตบอลทั้งสองสนาม จัดซื้อยานพาหนะของวัดและโรงเรียน ติดตั้งพัดลมตามผนัง
 
คุณพ่อบัณฑิต     ประจงกิจ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี  ค.ศ. 2004 – 2009
 
คุณพ่อวิทยา แก้วแหวน ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี  ค.ศ. 2009-2014 คุณพ่อทำหน้าที่ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานอภิบาลและธรรมทูต ปี 2009 ได้รับหน้าที่เพิ่มเติมให้เป็นเจ้าอาวาสวัดนักบุญคลาราเดิมบางนางบวชด้วย
 
ปี ค.ศ. 2012 ได้ทำการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์หน้าวัดใหม่ รื้อสวนหย่อมหน้าวัดทั้งสองด้านออกปรับเรียบ ปลูกหญ้ามาเลเซียและต้นหูกระจง
 
เริ่มปรับผืนนาของวัดที่ปล่อยรกร้างมาเกือบ 30 ปีขึ้นมาใหม่ ทำนาแบบใช้ชีวภัณฑ์ไม่ใช้สารเคมี มีจำนวนประมาณ 30 ไร่ โดยมีสมาชิกสภาภิบาลช่วยดูแลการทำนาประสานกับคุณพ่อธนันธงต์ สุขสุทิพย์
  
คุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ.2014-ปัจจุบัน
 
วันที่ 29 มิถุนายน ค.ศ. 2014 คุณพ่อยอแซฟ ทวีศักดิ์ กิจเจริญ เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองหมู่บ้านโปรตุเกส หลังจากที่ไม่ได้ฉลองมาหลายปี ตั้งแต่น้ำท่วมใหญ่ ปี 2554 ประกอบกับทางกรมศิลปากรได้ทำการบูรณะซ่อมแซม และในปี ค.ศ.2014 ทุกอย่างมีความพร้อม วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา ร่วมกับคริสตชนที่หมู่บ้านโปรตุเกส จึงจัดงานฉลองขึ้น มีสัตบุรุษมาร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก
 
วันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 2014 เวลา 10.00 น. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้มีพิธีเปิดตัวไปรษณียากรความร่วมมือไทย-วาติกัน ในวาระครบรอบ 350 ปี ความสัมพันธ์ไทย-วาติกัน
 
- วันที่ 10 ตุลาคม ค.ศ. 2015 วัดเป็นเจ้าภาพวัดสวดสายประคำโลก เขต 6, สถานที่จัดการประชุมผู้สูงอายุ เขต 6, สถานที่ประชุมพลมารี เขต 6 และสภาภิบาล เขต 6
 
- คุณพ่อได้ปรับปรุงวัดและโรงเรียนอย่างรวดเร็ว ทาสีวัดใหม่ทั้งภายนอกและภายใน ปรับปรุงหอระฆังใหม่ ยกพื้นขึ้นให้เสมอหน้าวัด ประดิษฐานพระรูปนักบุญเปโตรและเปาโล รูปเทวดาบนหอวัด และพระรูปนักบุญพระสันตะปาปาทั้งสอง ปรับปรุงระบบไฟในวัด ประดับไฟส่องวัด 6 สี
 
- เตรียมการฉลอง 60 ปี ของวัดวันเสาร์ที่ 10 กันยายน ค.ศ. 2016 
 
- ฉลองครบรอบ 60 ปี วัดมารีย์สมภพ “60 ปีแห่งพระพร” วันเสาร์ที่ 10 กันยายน ค.ศ. 2016 โดย พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน ร่วมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นายประยูร รัตนเสนีย์) และผู้นำ 3 ศาสนา พุทธ คริสต์ อิสลาม
 
- แสวงบุญที่วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา และสักการสถานคุณพ่อนิโคลัส บุญเกิด กฤษบำรุง
 
- ฟื้นฟูจิตใจโอกาสปีเมตตาธรรม โดยคุณพ่อสุวนารถ กวยมงคล
 
- โครงการ “ลานธรรมวิถีไทย” ของวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
ปี ค.ศ. 2017 ประสบภาวะน้ำท่วมในช่วงดือนตุลาคม แต่บริเวณวัดและโรงเรียนสามารถป้องกันน้ำท่วมได้
- ผู้แทน 3 ศาสนา พุทธ คริสต์ อิสลาม เปิดไฟต้นคริสต์มาส
-งานชุมนุมผู้สูงอายุระดับเขต ระดับสังฆมณฑล และระดับชาติ
- โครงการฟื้นฟูจิตใจ กลุ่มพระเมตตา กลุ่ม BEC ผู้สูงอายุ พลมารี สภาภิบาล
- สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถ่ายทำดีวิทัศน์ โครงการชุมชนคุณธรรม ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
ปี ค.ศ. 2018 คุณพ่อสุนัย สุขชัย มารับหน้าที่เจ้าอาวาสได้ปรับปรุงวัดและโรงเรียน  ทาสีวัดใหม่ทั้งภายในและภายนอก ปรับปรุงหอระฆังใหม่ ดีดขึ้นให้เสมอหน้าวัด ประดิษฐานพระรูปนักบุญเปโตรและเปาโล รูปเทวดาบนหอวัด และพระรูปนักบุญพระสันตะปาปาทั้งสอง ปรับปรุงระบบไฟในวัด ประดับไฟส่องวัด 6 สี

ในโอกาสฉลองวัด วันสมโภชปัสกา และสมโภชพระคริสตสมภพ ได้เชิญนายอำเภอเสนา นายอนุกูล เรือนแก้ว พระครูวัชรสุวรรณณากร เจ้าอาวาสวัดกระโดงทอง ท่านนะวาท ไกรพันธ์ อิหม่ามประจำมัสยิดกอดิริยะห์ มาร่วมในพิธีมิสซา

โครงการสวดภาวนาและพิธีมิสซาข้ามคืน ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม ร่วมโครงการกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามโครงการ “กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล – เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม”

ปี ค.ศ. 2019 วัดอยู่ในช่วงของการบูรณะซ่อมแซม ตั้งแต่เดือนเมษายน 2019 จะไปเสร็จสิ้นประมาณเดือนสิงหาคม 2020 และจะฉลองวัดประจำปี "ฉลองแม่พระบังเกิด" วันที่ 5 กันยายน 

โครงการลานธรรมวิถีไทย ร่วมกับสำนักวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นการรายงานกิจการและวันสำคัญทางศาสนา 3 ศาสนา เช่น เทศกาลปัสกา เทศกาลคริสต์มาส และมิสซาข้ามคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

โครงการฟื้นฟูชีวิตสภาภิบาล

โครงการบูรณะปรับปรุงวัด

ปี ค.ศ. 2020 วัดอยู่ในช่วงการบูรณะใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้ว 

อยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 รอบสอง ทำพิธีมิสซาแบบออนไลน์

ปี ค.ศ. 2021 การบูรณะวัดเสร็จสมบูรณ์แล้ว มีการใช้วัดในวันอาทิตย์ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 พร้อมการถ่ายทอดสดแบบออนไลน์

จัดฉลองวัดแบบออนไลน์ วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 

เกิดสภาวะน้ำท่วม รอบบริเวณวัดโรงเรียน และเราได้ป้องกันได้ 

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ได้มาฉีดวัคซีนให้กับผู้ป่วยติดเตียงของวัด
    

 
 
รายชื่อคุณพ่อเจ้าอาวาสวัดมารีย์สมภพ บ้านแพน
 
1. คุณพ่อ ยอแซฟ บรัวซาต์                   ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 1950-1954 
2. คุณพ่อ มิแชล สมจีน ศรีประยูร            ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 1954-1963  
3. คุณพ่อ เลโอนารด์ เดอ เยซู               ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 1963-1966  
4. คุณพ่อ ปิแอร์ ยัง อาร์มังต์ ลาบอรี        ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 1966-1967 
5. คุณพ่อ ยอแซฟ เสวียง  ศุระศรางค์      ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 1967-1973 
6. คุณพ่อ ยอแซฟ สมศักดิ์  ธิราศักดิ์       ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 1973-1979  
7. คุณพ่อ อังเดร ลออ  สังขรัตน์             ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 1979-1981 
8. คุณพ่อ ยอแซฟ ทวีศักดิ์  กิจเจริญ       ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 1981-1982  
9. คุณพ่อ ร็อค วิศิษฎ์  หริพงศ์               ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 1982-1987 
10. คุณพ่อ ยอแซฟ ประมวล พุฒตาลศรี   ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 1987-1994  
11. คุณพ่อ ยอแซฟ ศุภกิจ  เลิศจิตรเลขา  ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 1994-1995  
12. คุณพ่อ โยเซฟ ศุภศิลป์  สุขสุศิลป์     ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 1995-2000  
13. คุณพ่อ อันดรู ศรีปราชญ์  ผิวเกลี้ยง    ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 2000-2004  
14. คุณพ่อ แอนโทนี่บัณฑิตย์ ประจงกิจ    ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี  ค.ศ. 2004-2009 
15. คุณพ่อ เปโตร วิทยา แก้วแหวน         ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี  ค.ศ. 2009-2014
16. คุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ                 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ.2014-2021
17. คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์                  ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 2021-ปัจจุบัน
 
แผนที่การเดินทาง