องค์ที่ 121-140

Display # 
Title Author Hits
องค์ที่ 131 สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอ ที่ 8 (Pope Leo VIII ค.ศ. 963-964) Written by หอจดหมายเหตุ 1164
องค์ที่ 132 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิก ที่ 5 (Pope Benedict V ค.ศ. 964-966) Written by หอจดหมายเหตุ 1192
องค์ที่ 133 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ที่ 13 (Pope John XIII ค.ศ. 965-972) Written by หอจดหมายเหตุ 1207
องค์ที่ 134 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิก ที่ 6 (Pope Benedict VI ค.ศ. 973-974) Written by หอจดหมายเหตุ 1156
องค์ที่ 135 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิก ที่ 7 (Pope Benedict VII ค.ศ. 974-983) Written by หอจดหมายเหตุ 1205
องค์ที่ 136 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ที่ 14 (Pope John XIV ค.ศ. 983-984) Written by หอจดหมายเหตุ 1135
องค์ที่ 137 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ที่ 15 (Pope John XV ค.ศ. 985-996) Written by หอจดหมายเหตุ 1187
องค์ที่ 138 สมเด็จพระสันตะปาปาเกรโกรี ที่ 5 (Pope Gregory V ค.ศ. 996-999) Written by หอจดหมายเหตุ 1243
องค์ที่ 139 สมเด็จพระสันตะปาปาซิลเวสเตอร์ ที่ 2 (Pope Sylvester II ค.ศ. 999-1003) Written by หอจดหมายเหตุ 1375
องค์ที่ 140 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ที่ 17 (Pope Jonh XVII ค.ศ.1003) Written by หอจดหมายเหตุ 1110

Page 2 of 2