องค์ที่ 135 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิก ที่ 7 (Pope Benedict VII ค.ศ. 974-983)

 
 
สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิก ที่ 7

 (Pope Benedict VII  ค.ศ. 974-983)
 
พระสันตะปาปาเบเนดิก ที่ 7 เป็นชาวโรมโดยกำเนิด และเป็นญาติกับอดีตกษัตริย์อัลเบริค ที่ 2 ที่เคยมีอำนาจก่อนหน้านี้ ตำแหน่งพระสันตะปาปาของท่านคงได้รับเลือกผ่านทางท่านเคานต์ซิคโคซึ่งมีตำแหน่งสูงในท้องพระโรงกษัตริย์ เวลานั้นท่านเคานต์ไม่ยอมรับว่าพระสันตะปาปาโบนิฟาส ที่ 7 คือพระสันตะปาปาที่ถูกต้อง ถูกบังคับให้ออกจากเมืองหนีไปก่อนที่จะถูกฆ่า ช่วงนี้เองจึงมีการแต่งตั้งพระสันตะปาปาเบเนดิกที่ 7  ขึ้นเป็นพระสันตะปาปาที่ถูกต้องแทน
 
ต่อมาพระสันตะปาปาโบนิฟาส ที่ 7 ได้ยกกองกำลังมาโค่นพระสันตะปาปาเบเนดิก ที่ 7 เป็นผลให้พระสันตะปาปาเบเนดิกต้องหนีไปพึ่งอำนาจของพระเจ้าออตโต ที่ 2 แห่งเยอรมัน จักรพรรดิให้การสนับสนุนพระองค์ โดยส่งพระองค์มายังโรมพร้อมกับกองทหาร เพื่อยึดอำนาจคืนจากพระสันตะปาปาโบนิฟาส
 
สมัยปกครองของพระองค์นี้ แม้จะต้องอิงกับอำนาจของจักรพรรดิ แต่พระองค์ก็ได้พยายามส่งเสริมชีวิตสงฆ์ สนับสนุนการปฏิรูปและการสร้างอารามนักพรตในประเทศฝรั่งเศส เยอรมัน และอิตาลี ทรงเป็นพระสันตะปาปาที่มีความชำนาญด้านจิตวิญญาณมากเท่าด้านการปกครอง อำนาจของพระสันตะปาปาจึงค่อยๆ กลับคืนมาพร้อมกับความสุข พระองค์สิ้นพระชนม์ในวันที่ 10 ตุลาคม ค.ศ. 983