องค์ที่ 133 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ที่ 13 (Pope John XIII ค.ศ. 965-972)

 
 
สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ที่ 13

 (Pope John XIII) ค.ศ. 965-972)
 
พระองค์เป็นชาวโรมโดยกำเนิด จากเชื้อสายตระกูลเธโอฟีลัค เช่นเดียวกับพระสันตะปาปายอห์น ที่ 12 ซึ่งได้ฉายานาม “John, the Bad” ส่วนพระสันตะปาปายอห์น ที่ 13 ได้รับฉายา “John, the Good” เนื่องจากได้รับการอบรมที่เข้มงวดแตกต่างกัน ได้รับการศึกษาในวังของพระสันตะปาปา ทำหน้าที่บรรณารักษ์ในสมัยของพระสันตะปาปายอห์น ที่ 12 เป็นพระสงฆ์ประจำสังฆมณฑลนาร์นี (Narni) รัฐในเขตปกครองพระสันตะปาปา ก่อนจะได้รับตำแหน่งพระสันตะปาปาต่อจากพระสันตะปาปาเลโอ ที่ 8 (ส่วนพระสันตะปาปาเบเนดิก ที่ 5 นั้นถูกจับไปเยอรมันและสิ้นพระชนม์ที่นั่น เมื่อพระสันตะปาปาเลโอ ที่ 8 สิ้นพระชนม์ ทางโรมจึงเลือกพระสันตะปาปายอห์น ที่ 13 ดำรงตำแหน่งแทน) ในวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 965
 
น่าเสียดายที่พระองค์อิงอำนาจของจักรพรรดิออตโตมากไปชาวเมืองจึงไม่ชอบ แต่มีผลดีทำให้บ้านเมืองสงบสุข ต้นเดือนธันวาคม สองเดือนหลังจากได้รับตำแหน่ง พระองค์ก็ถูกขุนนางและชาวเมืองโค่นจากตำแหน่ง ถูกทำร้ายร่างกายและถูกไล่ออกจากโรมไปหลบรักษาตัวอยู่ที่เขตคัมปันเนีย เมื่อแข็งแรงดีแล้วพระองค์ได้หลบหนีไปร้องทุกข์ต่อพระเจ้าออตโตที่เยอรมัน จักรพรรดิได้มาจัดการความวุ่นวายนี้ และได้มอบตำแหน่งพระสันตะปาปากลับคืนให้กับพระสันตะปาปายอห์น ที่ 12 อีกครั้งในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 966
 
หลังจากนั้นความสงบก็ค่อยๆเกิดขึ้น เนื่องจากกองทหารของจักรพรรดิรั้งอยู่ที่โรมในปี ค.ศ. 967 พระสันตะปาปายอห์น ที่ 12 ได้สวมมงกุฎการเป็นจักรพรรดิแห่งโรมแก่พระเจ้าออตโต ที่ 2 ให้เป็นจักรพรรดิร่วมกับบิดา พระสันตะปาปเองได้รับบำเน็จด้วยดินแดนที่เสียไปก่อนหน้านี้คืนทำให้อาณาเขตแห่งรัฐพระสันตะปาปากว้างขึ้น
 
พระสันตะปาปายอห์น ที่ 12 ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากจักรพรรดิ เผยแผ่ศาสนาในเขตชายแดนสังฆมณฑลโพเซน (Posen) เมืองตอนกลางค่อนไปทางตะวันตกของโปแลนด์ ได้รับการสถาปนาเป็นพระศาสนจักรใน ค.ศ. 966 ทรงส่งเสริมนักบุญดันสแตน (Dunstan) ในการปฏิรูปพระศาสนจักรในประเทศอังกฤษ ทรงสนับสนุนการปฏิรูปนักพรตและพระสงฆ์แห่งคลูนีอย่างยิ่ง ทรงเป็นผู้มีใจศรัทธาจึงได้สมญาว่าเป็นคนดี พระองค์สื้นพระชนม์ในวันที่ 6 กันยายน ค.ศ. 972
 
พระองค์ทรงเป็นพระสันตะปาปาที่ดีองค์หนึ่งแม้จะทรงตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของจักรพรรดิออตโตก็ตาม