องค์ที่ 140 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ที่ 17 (Pope Jonh XVII ค.ศ.1003)

 
 
สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ที่ 17

 (Pope John XVII  ค.ศ. 1003)
 
พระองค์เป็นชาวโรม เดิมชื่อโจวันนี ซิคโคเน ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปา ในวันที่ 16 มิถุนายน ค.ศ. 1003 ด้วยแรงผลักดันของตระกูลเครสเชนติ พระองค์เลือกชื่อยอห์น ที่ 17 เพราะตระกูลเดียวกันนี้ได้ตั้งพระสันตะปาปายอห์น ที่ 16 เป็นพระสันตะปาปาซ้อนก่อนสมัยปกครองของพระองค์
 
สมัยปกครองของพระองค์สั้นมาก จากเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนธันวาคมในปีเดียวกัน นักประวัติศาสตร์ทราบเพียงว่า พระองค์ได้อนุมัติคำขอของคณะธรรมทูตชาวโปแลนด์ เพื่อไปประกาศพระวรสารแก่ชาวสลาฟ ชนชาติที่อาศัยอยู่ทางยุโรปตะวันออกและยุโรปตอนกลาง
พระองค์สิ้นพระชนม์ในวันที่ 6 ธันวาคม ค.ศ. 1003 มีความเป็นไปได้ว่าพระศพของพระองค์ฝังยังมหาวิหารลาเตรัน