องค์ที่ 131 สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอ ที่ 8 (Pope Leo VIII ค.ศ. 963-964)

 
 
สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอ ที่ 8

 (Pope Leo VIII ค.ศ. 963-964)
 
พระองค์เป็นฆราวาสที่น่านับถือในหมู่ชาวโรม ก่อนที่จะได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปา เรื่องมีอยู่ว่า พระสันตะปาปายอห์น ที่ 12 นั้น ไม่มีคุณสมบัติดีพอ สำหรับตำแหน่งในสายตาของจักรพรรดิออตโตแห่งเยอรมัน พระองค์ได้ยกกองทัพมายึดโรม และโค่นพระสันตะปาปายอห์น ที่ 12 พื้นจากตำแหน่ง และได้เลือกท่านเลโอซึ่งเป็นฆราวาสให้มาบวชเป็นพระสงฆ์ และอภิเษกให้เป็นพระสันตะปาปาในวันที่ 4 (6) ธันวาคม ค.ศ. 963 การเลือกและแต่งตั้งนี้ทำอย่างรวบรัดชาวเมืองจึงไม่พอใจ เป็นต้นพวกที่ยังสนับสนุนพระสันตะปาปายอห์น ที่ 12 เมื่อถูกโค่นพระองค์ได้หลบหนีเอาตัวรอด และภายหลังได้ย้อนกลับมาขับพระสันตะปาปาเลโอ ที่ 8 ออกจากตำแหน่งอีก
 
เมื่อเห็นว่ากองทัพของพระเจ้าออตโตยกกลับเยอรมันแล้ว แต่ไม่ง่ายอย่างที่คิด พระเจ้าออตโตได้ยกทัพกลับมาใหม่ เพื่อขยี้กองทหารของพระสันตะปาปายอห์น ผู้ซึ่งสิ้นพระชนม์ในราวเดือนพฤษภาคม แต่การสิ้นพระชนม์ของพระองค์ก็ไม่ได้ทำให้อะไรสงบลงง่ายๆ ชาวเมืองยังปฏิเสธที่จะยอมรับพระสันตะปาปาเลโอ ที่ 8 ว่าเป็นพระสันตะปาปาของตนอยู่ดี และขอให้ตั้งพระสันตะปาปาเบเนดิก ที่ 5 ขึ้นมาดำรงตำแหน่งแทนพระสันตะปาปาเลโอ ที่ 8 แต่จักรพรรดิออตโตปฏิเสธคำขอนี้ เมื่อเป็นเช่นนี้ชาวเมืองจึงเลือกท่านเบเนดิก ที่ 5 ขึ้นเป็นพระสันตะปาปาโดยไม่มีความเห็นชอบจากจักรพรรดิออตโต
 
สิ่งนี้ยิ่งทำให้จักรพรรดิพิโรธมากขึ้น ยกกองทัพมาบุกโรมเป็นครั้งที่สาม ส่วนพระสันตะปาปาเลโอ ที่ 8 นั้นได้รับตำแหน่งคืนในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 964 และสิ้นพระชนม์ในวันที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 965 ประวัติศาสตร์ช่วงนี้ช่างน่ารันทด เพราะผลของการนำอำนาจการเมืองเข้ามาก้าวก่าย เรื่องของพระศาสนจักรมากเกินไปนั่นเอง และผู้ใหญ่ฝ่ายพระศาสนจักรเองก็อิงอำนาจทางการเมืองมากไปด้วยจึงทำให้ความสับสนวุ่นวายตามมา