องค์ที่ 137 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ที่ 15 (Pope John XV ค.ศ. 985-996)

 
สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ที่ 15

 (Pope John XV ค.ศ. 985-996)
 
พระองค์เป็นชาวโรม มีตำแหน่งเป็นพระคาร์ดินัลแห่งวัดนักบุญวิตาเล ก่อนที่จะได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 985 โดยแรงผลักดันของตระกูลเครสเชนติ นับเป็นสมัยปกครองที่มืดมนในประวัติศาสตร์พระสันตะปาปา จากกรณีปลงพระชนม์พระสันตะปาปาถึง 2 พระองค์ ได้แก่ พระสันตะปาปาเบเนดิก ที่ 6 และพระสันตะปาปายอห์น ที่ 14 โดยความเห็นชอบของพระสันตะปาปาซ้อนโบนิฟาส ที่ 7 และเป็นต้นจากแรงหนุนของเครสเชนทีอุสผู้ว่าการเมือง (ที่เคยสนับสนุนพระสันตะปาปาโบนิฟาส แต่พระสันตะปาปาโบนิฟาสได้สิ้นพระชนม์ในเวลาไล่เลี่ยกันกับพระสันตะปาปายอห์น ที่ 14)
 
ในภาคปฏิบัติพระสันตะปาปายอห์นก็นอบน้อมต่อตระกูลเครสเชนติ และไม่มีบทบาทอะไรมากนัก แต่เนื่องจากพระองค์อยู่ในสมัยนานเกินที่พวกเขาจะรอได้ ผู้ว่าเครสเชนทีอุส ที่ 2 (ผู้น้อง) ทนไม่ไหว ในปี ค.ศ. 995 จึงโค่นพระสันตะปาปายอห์น ที่ 15 ลงจากตำแหน่ง พระองค์ต้องหนีออกจากโรมและไปที่สุตรี และจากที่นี่ทรงไปขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าออตโต ที่ 3 จักรพรรดิได้ส่งทหารมาช่วย แต่พระสันตะปาปายอห์นก็สิ้นพระชนม์ก่อนที่กองทหารจะมาถึงโรมในต้นปี ค.ศ. 996
 
เหตุการณ์ที่น่าสนใจในสมัยปกครองของพระสันตะปาปายอห์น ที่ 15 คือ พระองค์เป็นพระสันตะปาปาองค์แรกที่ประกาศแต่งตั้งนักบุญอย่างเป็นทางการคือ ได้ประกาศให้พระสังฆราชอูลริช (St. Ulrich) แห่งอ๊อกสเบอร์ก (Augsburg) เป็นนักบุญในปี ค.ศ. 993