องค์ที่ 132 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิก ที่ 5 (Pope Benedict V ค.ศ. 964-966)

 
 
สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิก ที่ 5

 (Pope Benedict V ค.ศ. 964-966)
 
พระองค์เป็นชาวโรมโดยกำเนิด มีชื่อเสียงว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ชาวเมืองเรียกท่าน Grammaticus (นักไวยากรณ์) การเลือกให้ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปานั้นเป็นไปเพราะภาวะคับขัน สาเหตุจากพระเจ้าออตโตได้โค่นพระสันตะปาปายอห์น ที่ 12 ลงและเลือกฆราวาสขึ้นมาบวช และอภิเษกให้เป็นพระสันตะปาปาเลโอ ที่ 8 ประชาชนไม่พึงพอใจ พระสันตะปาปาเลโอที่ 8 จึงแต่งตั้งท่านเบเนดิกเป็นพระสันตะปาปาโดยไม่ได้รับการยินยอมจากจักรพรรดิ ในวันที่ 22 พฤษภาคม ค.ศ. 964
 
ด้วยความโกรธจักรพรรดิได้ส่งกองทหารมายึดโรมอีกครั้ง และพระสันตะปาปาเบเนดิก ที่ 5 ได้ยอมให้จับตัวโดยดี และเต็มใจให้ปลดจากตำแหน่ง พระสันตะปาปาเบเนดิก ที่ 5 ถูกทหารจับไปเยอรมันพร้อมกับกองทัพ และสิ้นพระชนม์ที่เมืองฮัมบูร์ก ในวันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 966
 
นักประวัติศาสตร์บางกระแสถือว่าพระสันตะปาปาเบเนดิก ที่ 5 คือพระสันตะปาปาซ้อน แต่นักประวัติศาสตร์ยุคหลังยอมรับว่าพระองค์เป็นพระสันตะปาปาที่ถูกต้อง แม้จะมีสมัยปกครองสั้นก็ตาม (ก่อนที่จะถูกจักรพรรดิออตโตโค่น) พระสันตะปาปาเบเนดิกที่ 5 ได้รับการชื่นชมและเป็นที่เคารพว่าทรงเจริญชีวิตศักดิ์สิทธิ์