องค์ที่ 139 สมเด็จพระสันตะปาปาซิลเวสเตอร์ ที่ 2 (Pope Sylvester II ค.ศ. 999-1003)

 
สมเด็จพระสันตะปาปาซิลเวสเตอร์ ที่ 2

 (Pope Sylvester II ค.ศ. 999-1003)
 
พระองค์เป็นพระสันตะปาปาชาวฝรั่งเศสพระองค์แรก ชื่อเดิมคือ แยร์แบร์ โอรียัก เกิดราวปี ค.ศ. 940 ใกล้เมืองโอรียัก (Aurillas) แคว้นโอแวนญ์  (Auvergne) ศึกษาที่โรงเรียนของนักพรตเบเนดิกแห่งอาราม แซ็ง เกอโร ภายหลังได้ศึกษาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่เมืองกอร์โดบาและเมืองเซวียา ในประเทศสเปน  ต่อมาได้เดินทางไปที่โรมในปี ค.ศ. 970   ท่านได้เป็นที่ชื่นชมของพระสันตะปาปายอห์น ที่ 13 และพระเจ้าออตโตยิ่งในความรู้และความฉลาดของท่าน จักรพรรดิได้ส่งท่านไปที่เมืองแร็งค์ และที่นั่นพระสังฆราชท้องถิ่นได้แต่งตั้งท่านให้เป็นผู้ดูแลโรงเรียนของวิหาร
 
เนื่องจากมีชื่อเสียงในเรื่องความปราดเปรื่องด้านความรู้ ท่านได้รับเชิญให้มาถกปัญหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ต่อพระพักตร์ของจักรพรรดิที่เมืองราเวนนา สามปีต่อมาท่านได้เป็นอธิการอารามบอบบีโอ ใกล้เมืองเจนัว ในอีกปีต่อมาท่านได้เดินทางกลับไปเมืองแร็งค์ และในปี ค.ศ. 989 ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอัครสังฆราชแห่งเมืองแร็งค์นั่นเอง การแต่งตั้งนี้ได้รับการคัดค้านจากพระสันตะปาปายอห์น ที่ 15 ว่า การเป็นไปโดยพลการไม่ผ่านความเห็นชอบจากสันตะสำนัก ถือว่าผิดกฎหมายพระศาสนจักร
 
ท่านแยร์แบร์ได้เดินทางไปที่ท้องพระโรงของพระเจ้าออตโต ที่ 3 และที่นั่นท่านได้ทำหน้าที่เหมือนอาจารย์ของจักรพรรดิไปโดยปริยาย และได้ร่วมเดินทางกับจักรพรรดิไปที่โรม ในพิธีสวมมงกุฎให้เป็นจักรพรรดิแห่งอาณาจักรโรม ในปี ค.ศ. 996 สองปีต่อมาท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นอัครสังฆราชแห่งราเวนนา และในปี ค.ศ. 999 ท่านได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาต่อจากพระสันตะปาปาเกรโกรี ที่ 5 ในวันที่ 2 เมษายน ค.ศ. 999 พระสันตะปาปาซิลเวสเตอร์ต้องเผชิญกับปัญหาการสร้างความสมดุลระหว่างการอิงอยู่กับอำนาจของจักรพรรดิ และพยายามสร้างความมั่นคงและจรรโลงสิทธิ์ของสถาบันพระสันตะปาปา พระองค์ต่อต้านเรื่องการขายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ เรื่องการนอกลู่นอกทางของพระสงฆ์ทั้งหลาย พระองค์ได้ส่งเสริมงานแพร่ธรรมต่างแดน ตั้งสำนักผู้แทนของพระสันตะปาปาที่โปแลนด์และฮังการี 
 
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดของพระองค์กับจักรพรรดิทำให้ชาวโรมไม่พอใจ และขับไล่พระองค์จากโรม ในปี ค.ศ. 1001 แต่พระองค์ก็ได้กลับคืนโรมในปีต่อมา หลังจากจักรพรรดิออตโตได้สิ้นพระชนม์  พระสันตะปาปาซิลเวสเตอร์มีชีวิตอยู่จนถึงวันที่ 12 พฤษภาคม ค.ศ. 1003 นอกจากความปราดเปรื่องของพระองค์ในด้านวิชาการแล้ว ยังเป็นผู้นำเลขอารบิคซึ่งทรงเรียนรู้จากประเทศสเปนมาใช้ในเขตยุโรป เป็นผู้สร้างลูกตุ้มของนาฬิกา จนใครๆ บอกว่าพระองค์ทำตัวเป็นพ่อมด หมอผีที่ใช้เครื่องมือเหล่านั้น