องค์ที่ 138 สมเด็จพระสันตะปาปาเกรโกรี ที่ 5 (Pope Gregory V ค.ศ. 996-999)

 
 
สมเด็จพระสันตะปาปาเกรโกรี ที่ 5

 (Pope Gregory V ค.ศ. 996-999)
 
พระองค์เป็นพระสันตะปาปาชาวเยอรมันพระองค์แรก ที่สมัยปกครองประสบปัญหามากที่สุดในประวัติศาสตร์ เกิดราวปี ค.ศ. 972 มีชื่อว่า บรูโนแห่งคารินเทีย บิดาของท่านคือดยุคออตโตแห่งคารินเทีย มารดาชื่อ ยูดิธ ท่านเป็นหลานชายของพระเจ้าออตโต ที่ 1 และเป็นลูกพี่ลูกน้องของพระเจ้าออตโต ที่ 3 ท่านทำหน้าที่เป็นพระสงฆ์ผู้ดูแลวิญญาณและฟังแก้บาปของราชตระกูลออตโต
 
เมื่อพระเจ้าออตโต ที่ 3 ได้ยกทัพไปอิตาลี เพื่อช่วยพระสันตะปาปายอห์น ที่ 15 เมื่อทราบว่าท่านยอห์นได้สิ้นพระชนม์แล้ว คณะผู้แทนจากอิตาลีได้ส่งคนมาถามว่าพระองค์จะเสนอชื่อผู้ใดเป็นพระสันตะปาปาสืบต่อจากพระสันตะปาปายอห์น พระเจ้าออตโตทรงเสนอชื่อท่านบรูโน (แม้ตอนนี้ท่านบรูโนจะมีอายุน้อยเพียงยี่สิบกว่าปีเท่านั้นเอง) พระองค์เห็นว่าท่านบรูโนแม้อายุจะน้อย แต่ก็ได้รับการศึกษาดี เฉลียวฉลาด และมีประสบการณ์ในท้องพระโรงเรื่องว่าการต่างๆ พวกโรมเองก็ไม่คัดค้านและดีใจในตอนแรกที่ได้ชาวต่างชาติมาเป็นพระสันตะปาปาของตน แต่ต่อมาภายหลังก็เห็นว่าตัวเองได้คิดผิด
 
อย่างไรก็ตามเมื่อทุกอย่างลงตัวแล้ว ท่านบรูโนพร้อมกับกองทหารก็เดินทางมาที่โรม และรับการอภิเษกในวันที่ 3 พฤษภาคม ค.ศ. 996 ใช้พระนามว่า พระสันตะปาปาเกรโกรีที่ 5 เพื่อเป็นเกียรติให้กับพระสันตะปาปาเกรโกรี ที่ 1 ที่ท่านบรูโนเองชื่นชอบ ในวันที่ 21 พฤษภาคม ค.ศ. 996 พระสันตะปาปาก็ได้ทำพิธีสวมมงกุฎให้แก่พระเจ้าออตโตให้เป็นจักรพรรดิแห่งโรม
 
เมื่อพระเจ้าออตโตได้ยกกองทัพกลับเยอรมันในเดือนตุลาคมแล้ว พระสันตะปาปาเกรโกรีก็ต้องเผชิญกับปัญหาแต่ผู้เดียว พระองค์ได้ให้อภัยแก่คริสเซนทีอุส ที่ 2  ในความผิดแต่เมื่อกองทัพของพระเจ้าออตโต ลับตาไปเท่านั้นเอง คริสเซนทีอุส ที่ 2 พร้อมกับชาวเมืองที่ไม่ต้องการเห็นคนต่างชาติอยู่ในตำแหน่งพระสันตะปาปา ก็ได้ยกพวกเข้าจับกุมพระสันตะปาปาเกรโกรีที่ 5 พระองค์ต้องหนีเอาตัวรอด คริสเซนทีอุสได้ตั้งให้ยอห์นขึ้นดำรงตำแหน่ง แทนในนามพระสันตะปาปาซ้อนยอห์น ที่ 16 ในปี ค.ศ. 997 แต่ไม่นานพระเจ้าออตโตได้ยกกองทัพกลับมาช่วยพระสันตะปาปาเกรโกรี ได้จับคริสเซนตีอุสลงโทษโดยการแขวนคอที่ปราสาทซานอันเยโล
 
พระสันตะปาปาเกรโกรี ได้คืนสู่ตำแหน่งอีกครั้ง แต่ไม่นานพระองค์ได้สิ้นพระชนม์ด้วยโรคไข้มาลาเรีย ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 999 ขณะพระชนมายุไม่ถึง 30 ชันษา พระศัพฝังที่สุสานภายใต้พระมหาวิหารนักบุญเปโตร.