องค์ที่ 134 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิก ที่ 6 (Pope Benedict VI ค.ศ. 973-974)

 
 
สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิก ที่ 6

 (Pope Benedict VI  ค.ศ. 973-974)
 
พระองค์คงจะเป็นชาวโรม มีตำแหน่งเป็นพระคาร์ดินัลสังฆานุกร ก่อนที่จะได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งแทน พระสันตะปาปายอห์น ที่ 13 ที่ล่วงลับไปในวันที่ 19 มกราคม ค.ศ. 973 (ความจริงท่านได้รับเลือกก่อนหน้านี้หลายเดือน แต่ต้องรอคำรับรองจากจักรพรรดิออตโต ที่ 1 มหาราช (OTTO I, The Great ซึ่งเดินทางกลับประเทศเยอรมันระหว่างนั้น)
 
สมัยปกครองพระศาสนจักรของพระองค์สั้นมาก และสิ้นสุดลงอย่างไม่สวยงามนัก นอกจากโรมจะอยู่ใต้อำนาจจักรพรรดิออตโตแห่งเยอรมันแต่ภายในโรมเองตระกูลขุนนางที่มีอำนาจสูงยิ่งคือ ตระกูลเครสเชนติ (Crescenti) ขณะที่จักรพรรดิออตโตกำลังมีปัญหาภายใน เริ่มไม่แน่นอนในทางการเมือง และสิ้นพระชนม์ในปี ค.ศ. 973 ตระกูลนี้เลยยึดอำนาจโรมไว้ จับพระสันตะปาปาเบเนดิกขังคุกน้อยที่ปราสาทซานอันเยโล พระสันตะปาปามีชีวิตในที่คุมขังอยู่เรื่อยมาราวสองเดือนจนกระทั่งถูกพระสันตะปาปาซ้อน (องค์ที่ 15) คือพระสันตะปาปาโบนิฟาส ที่ 7 ซึ่งตั้งขึ้นโดยตระกูลเครสเชนติ ได้สั่งให้จับพระสันตะปาปาเบเนดิก ที่ 6 แขวนคอสิ้นพระชนม์ในคุกนั่นเอง ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 974 ช่วงนี้อำนาจของพระสันตะปาปาโบนิฟาส ที่ 7 มีสูงมากในพระราชวังลาเตรัน