องค์ที่ 136 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ที่ 14 (Pope John XIV ค.ศ. 983-984)

 
 
สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ที่ 14

 (Pope John XIV ค.ศ. 983-984)
 
พระองค์เป็นชาวปาเวียโดยกำเนิด ชื่อเดิมคือปีเตอร์  คาเนปาโนวา มีหน้าที่เป็นผู้แทนของพระเจ้าออตโต ประจำอิตาลี ในฐานะพระสังฆราชแห่งปาเวีย พระเจ้าออตโตเลือกท่านให้เป็นพระสันตะปาปาในเดือนธันวาคม ค.ศ. 983 แต่ชาวเมืองที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของตระกูลเครสเชนติ ซึ่งสนับสนุนพระสันตะปาปาซ้อนโบนิฟาส ที่ 7 ไม่ชอบเพราะรู้สึกว่าพระเจ้าออตโตทำไม่ถูกที่เลือกและแต่งตั้งท่านให้เป็นพระสันตะปาปาโดยไม่ปรึกษาพวกเขา ท่านได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นยอห์น เพราะเห็นว่าชื่อเดิมไม่เหมาะกับการเป็นพระสันตะปาปาในฐานะผู้แทนของพระคริสตเจ้า ชะตากรรมของพระสันตะปาปายอห์นต้องเผชิญกับปัญหาใหญ่ เมื่อได้รับแต่งตั้งไม่นานพระเจ้าออตโตก็สิ้นพระชนม์ (เล่าว่าภายในอ้อมแขนของพระสันตะปาปาเอง)
 
เมื่อสิ้นพระเจ้าออตโตแล้วก็เหมือนสิ้นผู้ปกป้อง พวกชาวเมืองและขุนนางจากตระกูลเครสเชนติได้เข้าจับกุมพระสันตะปาปายอห์น ที่ 14 และสนับสนุนให้พระสันตะปาปาโบนิฟาส ที่ 7 ที่ถูกขับออกไปนั้นกลับคืนสู่โรม พระสันตะปาปายอห์นถูกขังไว้ในคุกที่ปราสาทซานอันเยโล และสิ้นพระชนม์ในเวลาต่อมา ในวันที่ 20 สิงหาคม ค.ศ. 984 โดยถูกวางยาพิษในอาหาร บางกระแสก็ว่าถูกจับขังและอดอาหารตาย พระศพฝัง ณ สุสานใต้พระมหาวิหารนักบุญเปโตร
 
หลักฐานทางเอกสารที่มีอยู่เกี่ยวกับเรื่องการปฏิรูปพระศาสนจักรในสมัยปกครองของพระองค์พบได้จากจดหมายที่ทรงเขียนถึงอัครสังฆราชอาโล (Alo) แห่งสังฆมณฑลเบเนเวนโต (Benevento) ในประเทศอิตาลี