องค์ที่ 61-80

Display # 
Title Author Hits
องค์ที่ 71 สมเด็จพระสันตะปาปาเซเวรินุส (Pope Severinus ค.ศ.640) Written by หอจดหมายเหตุ 1060
องค์ที่ 72 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ที่ 4 (Pope John IV ค.ศ.640-642) Written by หอจดหมายเหตุ 1062
องค์ที่ 73 สมเด็จพระสันตะปาปาเธโอโดร์ ที่ 1 (Pope Theodore I ค.ศ.642-649) Written by หอจดหมายเหตุ 1003
องค์ที่ 74 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญมาร์ติน ที่ 1 (Pope St. Martin I ค.ศ.649-655) Written by หอจดหมายเหตุ 1184
องค์ที่ 75 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเอวเยน ที่ 1 (Pope St. Eugene I ค.ศ.655-657) Written by หอจดหมายเหตุ 1027
องค์ที่ 76 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญวิตาเลียน (Pope St. Vitalian ค.ศ.657-672) Written by หอจดหมายเหตุ 1052
องค์ที่ 77 สมเด็จพระสันตะปาปาอาเดโอดาตุส ที่ 2 (Pope Adeodatus II ค.ศ.672-676) Written by หอจดหมายเหตุ 1021
องค์ที่ 78 สมเด็จพระสันตะปาปาโดนุส (Pope Donus ค.ศ.676-678) Written by หอจดหมายเหตุ 1082
องค์ที่ 79 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญอากาโธ (Pope St. Agatho ค.ศ.678-681) Written by หอจดหมายเหตุ 1061
องค์ที่ 80 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเลโอ ที่ 2 (Pope St. Leo II ค.ศ.682-683) Written by หอจดหมายเหตุ 1041

Page 2 of 2