องค์ที่ 75 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเอวเยน ที่ 1 (Pope St. Eugene I ค.ศ.655-657)

สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเอวเยน ที่ 1

(Pope St.Eugene I  ค.ศ. 655-657)
 
พระองค์เป็นชาวโรมโดยกำเนิด มีชื่อเสียงว่าเป็นคนอ่อนหวานและศักดิ์สิทธิ์ พระสันตะปาปามาร์ติน ที่ 1 เมื่อถูกบังคับให้สละตำแหน่งและถูกกักขังนั้น ก็ได้เขียนจดหมายสนับสนุนชาวโรมให้แต่งตั้งท่านเอวเยนขึ้นเป็นพระสันตะปาปาสืบต่อจากพระองค์ เมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์แล้ว แต่ชาวโรมได้แต่งตั้งเอวเยนเป็นพระสันตะปาปา แม้พระสันตะปาปามาร์ตินยังมีชีวิตอยู่ในที่คุมขัง เรื่องนี้ทางไบเซนไทน์ก็เห็นชอบด้วย เนื่องจากจักรพรรดิคอนสแตนซ์ ที่ 2 แห่งอาณาจักรไบเซนไทน์ ประสงค์จะให้พระสันตะปาปาเอวเยน ที่ 1 รับรองพระอัยกาปีเตอร์แห่งคอนสแตนติโนเปิล ซึ่งเชื่อในคำสอนโมโนฟิซิต พระสันตะปาปาเอวเยนได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ค.ศ. 654 เมื่อได้รับการแต่งตั้งแล้ว พระองค์ก็พิสูจน์ให้เห็นว่าทรงปรารถนาจะเดินตามทางของพระสันตะปาปามาร์ตินมากกว่ารับคำบงการของจักรพรรดิ พระสันตะปาปาเอวเยนได้ปฏิเสธที่จะโอนอ่อนตามควาวมกดดันที่จะให้พระองค์ยอมรับคำสอนของพวกโมโนฟิซิต และอำนาจของพระอัยกาปีเตอร์แห่งคอนสแตนติโนเปิลและยังถือว่าพระอัยกาสอนสิ่งที่ผิดหลง เมื่อผลออกมาว่าพระสันตะปาปาเอวเยนไม่ยอมอ่อนข้อเช่นนั้น จักรพรรดิคอนสแตนซ์ ที่ 2 ก็ได้สั่งให้จัดการกับพระสันตะปาปาเอวเยนเช่นเดียวกับที่กระทำต่อพระสันตะปาปามาร์ติน แต่ก่อนที่สิ่งร้ายใดๆ จะเกิดขึ้นทางไบเซนไทน์เองก็ถูกกองทัพของมุสลิมโจมตีและทำลายกองเรือของจักรพรรดิในอ่าวฟินิกซ์ในปี ค.ศ. 655 เสียก่อน และทางทหารเองก็เริ่มจะไม่เห็นด้วยกับความคิดของจักรพรรดิในการทำร้ายพระสันตะปาปา พระสันตะปาปาเอวเยน ที่ 1 ได้สิ้นพระชนม์วันที่ 2 มิถุนายน ค.ศ. 657 พระศพของพระองค์ฝังที่สุสานภายใต้พระมหาวิหารนักบุญเปโตร
 
เป็นที่ทราบแล้วว่า พระสันตะปาปาเอวเยนรับการแต่งตั้งขณะที่พระสันตะปาปามาร์ตินยังมีชีวิตอยู่ เพราะฉะนั้นนักประวัติศาสตร์ได้ถือว่าวันที่ท่านเป็นพระสันตะปาปานั้นคือ วันที่พระสันตะปาปามาร์ติน ที่ 1 สิ้นพระชนม์คือ 16 กันยายน ค.ศ. 655