องค์ที่ 72 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ที่ 4 (Pope John IV ค.ศ.640-642)

สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ที่ 4 

(Pope John IV ค.ศ. 640-642)

 
พระองค์เป็นชาวดัลมาเทียโดยกำเนิด เป็นอัครสังฆานุกรก่อนที่จะได้รับเลือกเป็นสันตะปาปาในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 640 สมัยปกครองของพระองค์นั้นแค่สองปี จึงทำอะไรไม่ได้มาก นักประวัติศาสตร์ทราบว่าพระองค์พยายามยืนยันในความเชื่อที่ถูกต้อง เรื่องพระธรรมชาติของพระเยซูคริสตเจ้า ตามแนวคิดของลัทธิโมโนฟีนิตลัทธิศาสนานอกรีตแห่งศตวรรษที่ 7 พระองค์จึงต้องต่อสู้กับแรงกดดันของพวกที่นิยมและเชื่อว่าพระคริสตเจ้ามีพระธรรมชาติเดียวคือ ธรรมชาติพระเจ้า
 
เนื่องจากพระองค์เป็นชาวดัลมาเทีย จึงให้ความสนใจช่วยเหลือคนชาติเดียวกันมาก ทรงสละทรัพย์สินส่งไปช่วยไถ่คนดัลมาเทียให้เป็นไท และกลับใจมาเชื่อถือพระคริสตเจ้า พระองค์ทรงเรียกประชุมสภาพระสังฆราชแห่งโรมในปี ค.ศ. 614 เพื่อประณามคำสอนผิดหลงของพวกโมโนฟิซิต พระองค์สิ้นพระชนม์ในวันที่ 12 ตุลาคม ค.ศ. 642