องค์ที่ 80 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเลโอ ที่ 2 (Pope St. Leo II ค.ศ.682-683)

 

สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเลโอ ที่ 2

(Pope St. Leo II  ค.ศ. 682-683)
 
พระองค์เป็นชาวเกาะซิชิลี ตอนเป็นเด็กนั้นอยู่ในคณะนักขับร้องประจำโบสถ์ เมื่อได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปาแล้ว พระองค์จึงให้มีการพัฒนาการขับร้องในโบสถ์นี้ให้ดียิ่งขึ้น พระองค์ได้รับเลือกเมื่อปลายปี ค.ศ. 681 แต่ก็ต้องรอคำรับรองจากจักรพรรดิคอนสแตนติน ที่ 4 ของไบเซนไทน์อยู่นานจนถึง 17 สิงหาคม ค.ศ. 682 ถึงจะมีพิธีอภิเษกอย่างเป็นทางการ สิ่งสำคัญที่พระองค์ได้กระทำในสมัยปกครอง คือ ทรงลงพระนามคำประกาศของสังคายนาคอนสแตนติโนเปิล จัดประชุมใน ค.ศ. 680 ซึ่งประณามลัทธิผิดหลงโมโหเทลิทิสต์อย่างเป็นทางการ พระองค์ยังสั่งให้มีการตรวจสอบคำสอนผิดของพระสันตะปาปาโฮโนรีอุสที่ 1 ที่เขียนสิ่งที่ผิดหลง (แบบไม่ได้ตั้งใจ) เรื่องเจตจำนงของพระคริสต์ พระองค์สิ้นพระชนม์ในวันที่ 28 มิถุนายน ค.ศ. 683 ภายหลังวันฉลองวันที่ 3 กรกฎาคม แทนวันที่ 28 มิถุนายน