องค์ที่ 76 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญวิตาเลียน (Pope St. Vitalian ค.ศ.657-672)

สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญวิตาเลียน

(Pope St. Vitalian  ค.ศ. 657-672)
 
เรารู้จักประวัติของท่านก่อนที่จะได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปาน้อยมากรู้เพียงว่าพระองค์มาจากหมู่บ้านเซญี (Segni) ในเขตกัมปนาเนียของอิตาลี ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม ค.ศ. 657 พระองค์ได้พยายามประสานรอยร้าวระหว่างโรมกับไบเซนไทน์ที่ขัดแย้งในเรื่องพระเทวภาพของพระเยซูเจ้า ในความเป็นพระเจ้าแท้และมนุษย์แท้และความสัมพันธ์เป็นไปด้วยดีถึงขนาดจักรพรรดิคอนสแตนซ์ ที่ 2 ได้เสด็จมาเยี่ยมอิตาลีและโรมใน ค.ศ. 663 และได้รับการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติจากพระสันตะปาปาวิตาเลียน แต่น่าเสียดายเมื่อเสด็จเยือนซิชิลีและขณะที่กำลังสรงน้ำก็มีคนลอบปลงพระชนม์ต่อมาคือจักรพรรดิคอนสแตนซ์ ที่ 4 ได้ ให้ความสำคัญกับพระสันตะปาปาแห่งโรมเช่นเดียวกันงานต่อต้านกับลัทธิโมโนฟิซิตยังไม่จบในระหว่างสมัยของพระสันตะปาปาวิตาเลียน แต่สิ่งที่พระองค์ได้เริ่มสร้างไว้ก็ค่อยๆ สานต่อไปจนถึงวาระที่เรียกได้ว่ามีชัยต่อลัทธิความเชื่อหลงนี้ในเวลาต่อมา นอกจากนั้นพระสันตะปาปาวิตาเลียนยังให้ความสำคัญกับงานแพร่ธรรมที่อังกฤษมากเป็นพิเศษด้วย
 
ใน ค.ศ. 668 พระองค์อภิเษกนักบุญเธโอโดเรแห่งทาร์ซัสเป็นอัครสังฆราชแห่งแคนเทอร์เบอรีองค์แรกที่ปกครองพระศาสนจักรอังกฤษ พระองค์สิ้นพระชนม์ในราวต้นๆ ปี ค.ศ. 672