องค์ที่ 79 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญอากาโธ (Pope St. Agatho ค.ศ.678-681)

 

สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญอากาโธ
 
(Pope St. Agatho  ค.ศ. 678-681)
 
พระองค์คงจะเป็นชาวเกาะซิชิลี เข้าอารามนักบวชเป็นนักพรตคณะเบเนดิกตินที่อารามนักบุญเฮอเนส มีความเชี่ยวชาญภาษากรีกและละตินอย่างมาก ก่อนที่จะเป็นนักพรตนั้น พระองค์แต่งงานและประสพผลสำเร็จในอาชีพการค้ามาก ภายหลังได้เข้าบวช เล่าว่าเมื่อได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาในวันที่ 27 มิถุนายน ค.ศ. 678 นั้น พระองค์มีอายุ 101 ชันษาแล้ว ถ้าหากเป็นเช่นนั้นจริงพระองค์คงจะเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงยิ่ง เพราะแม้สมัยปกครองของพระองค์จะสั้น แต่มีภาระกิจสำคัญหลายอย่างเกิดขึ้นในสมัยนี้ พระองค์ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมสังคายนาที่คอนสแตนติโนเปิล (ค.ศ. 680) และได้ประณามลัทธิโมโนเทลิทิสต์ และถือว่าลัทธินี้สิ้นสุดลงในที่ประชุมแห่งนี้เอง ผู้แทนสองคนของพระองค์ได้เป็นพระสันตะปาปาในเวลาต่อมา ได้แก่ พระสันตะปาปายอห์น ที่ 5 และพระสันตะปาปาคอนสแตนติน แม้จะมีปัญหาเรื่องรายได้และการเงิน แต่พระองค์ก็เป็นผู้ที่ได้ชื่อว่ารักคนจนมาก พระองค์เป็นผู้มีอารมณ์ขันและมีบุคลิกลักษณะที่เหมือนผู้เฒ่าใจดี ประชาชนรักพระองค์มาก พระองค์ได้สั่งให้ร่างบทประณามและต่อต้านลัทธิผิดหลงโมโนเทลิทิสต์ พระองค์ช่วยประสานรอยร้าวระหว่างพระสังฆราชวิลฟริดแห่งยอร์ค และอัครสังฆราชเธโอดอร์แห่งแคนเตอร์เบอรี พระองค์สิ้นพระชนม์ในราวปลายปี ค.ศ. 681 ระหว่างเกิดโรคระบาดในกรุงโรม