องค์ที่ 41-60

Display # 
Title Author Hits
องค์ที่ 51 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญซิมมาคุส (Pope St.Symmachus ค.ศ.498-514) Written by หอจดหมายเหตุ 1062
องค์ที่ 52 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญฮอร์มิสดาส (Pope St. Hormisdas ค.ศ.514-523) (ฉลอง 8 สิงหาคม) Written by หอจดหมายเหตุ 1019
องค์ที่ 53 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญยอห์น ที่ 1 (Pope St.John I ค.ศ.523-526) (ฉลอง 27 พฤษภาคม) Written by หอจดหมายเหตุ 1023
องค์ที่ 54 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเฟลิกซ์ ที่ 3 (Pope St. Felix III ค.ศ.526-530) (ฉลอง 22 กันยายน) Written by หอจดหมายเหตุ 1091
องค์ที่ 55 สมเด็จพระสันตะปาปาโบนิฟาส ที่ 2 (ฺฺPope Boniface II ค.ศ.530-532) Written by หอจดหมายเหตุ 998
องค์ที่ 56 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ที่ 2 (Pope John II ค.ศ.533-535) Written by หอจดหมายเหตุ 1035
องค์ที่ 57 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญอกาปิตุส ที่ 1 (Pope St.Agapitus I ค.ศ.535-536) Written by หอจดหมายเหตุ 1013
องค์ที่ 58 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญซิลเวริอุส (Pope St. Silverius ค.ศ.536-537) Written by หอจดหมายเหตุ 1079
องค์ที่ 59 สมเด็จพระสันตะปาปาวิจีลิอุส (Pope Vigilius ค.ศ.537-555) Written by หอจดหมายเหตุ 1018
องค์ที่ 60 สมเด็จพระสันตะปาปาเปลาจีอุส ที่ 1 (Pope Pelagius I ค.ศ.556-561) Written by หอจดหมายเหตุ 1137

Page 2 of 2