องค์ที่ 52 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญฮอร์มิสดาส (Pope St. Hormisdas ค.ศ.514-523) (ฉลอง 8 สิงหาคม)

สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญฮอร์มิสดาส
 
(Pope St. Hormisdas  ค.ศ. 514-523)
 
พระนามของพระองค์ฟังเหมือนชื่อแขกอาหรับ แต่จริงๆ แล้วพระองค์เป็นชาวอิตาลี เกิดที่เมืองฟรอซิโนเน (Frosinone) เขตคัมปาเนีย (Campania) ของโรม มีครอบครัวมาก่อน แต่ภายหลังภรรยาได้เสียชีวิตไปมีลูกชายอยู่หนึ่งคนซึ่งภายหลังจะได้เป็นพระสันตะปาปา ชื่อซิลเวรีอุส (ปี ค.ศ. 536) เมื่อภรรยาเสียชีวิตแล้วท่านได้ตัดสินใจบวชเรียนและได้รับศีลบวชเป็นสังฆานุกรแห่งโรม ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาแห่งโรม ในวันที่ 20 กรกฎาคม ค.ศ. 514  สมัยปกครองของท่านนั้นมีสิ่งสำคัญคือเป็นสมัยแห่งการรวมตัวกันอีกครั้งหนึ่ง  ระหว่างพระศาสนจักรตะวันตกและตะวันออก ความแตกแยกซึ่งเกิดจากปัญหาการประณาม อาคาซีอุสพระอัยกาแห่งคอนสแตนติโนเปิล ในปี ค.ศ. 484 ว่าเป็นเฮเรติก แม้จะมีความพยายามที่ไม่เป็นผลถึง 2 ครั้ง ในสมัยปกครองของจักรพรรดิอานาสตาซิอุส ที่ 1 ที่จะรวมพระศาสนจักรตะวันตกและพระศาสนจักรตะวันออกเข้าด้วยกัน ท่านฮอร์มิสดาสได้เข้ามาไกล่เกลี่ยเป็นผลสำเร็จ ในสมัยจักรพรรดิจัสติน ที่ 1 ค.ศ. 518 โดยความร่วมมือของพระอัยกายอห์นแห่งคัปปาโดเซีย และช่วยแก้ปัญหาที่ค้างคามานาน ให้สิ้นสุดลงด้วยคำแถลงการณ์ที่เรียกว่า “สูตรของฮอร์มาดาส” ที่แถลงในปี ค.ศ. 519 ทำให้พระศาสนจักรทางคอนสแตนติโนเปิลที่ประกอบด้วยพระอัยกายอห์นแห่งคอนสแตนติโนเปิล พร้อมด้วยพระสังฆราชทางตะวันออกอีก 250 องค์ สัญญายอมรับเอกสิทธิ์ของพระสันตะปาปาแห่งโรม และกลับมารวมอันอีกครั้งหนึ่ง ก่อนหน้านี้พระองค์ยังได้รับกลุ่มที่แยกตัวออกจากพระศาสนจักรที่เรียกว่ากลุ่มลอเรนซีอุสเข้ามาในพระศาสนจักรด้วย
 
พระสันตะปาปาฮอร์มิสดาสสิ้นพระชนม์ที่โรม ในวันที่ 6 สิงหาคม ค.ศ. 523 พระศพของพระองค์ฝังไว้ที่ใต้พระมหาวิหารนักบุญเปโตรโดยมีบุตรชายเป็นผู้จารึกคำไว้อาลัยที่หลุมศพของพระองค์เอง