องค์ที่ 51 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญซิมมาคุส (Pope St.Symmachus ค.ศ.498-514)

สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญซิมมาคุส
 
(Pope St. Symmachus  ค.ศ. 498-514)
 
พระองค์เกิดที่เกาะซาร์ดิเนียภายหลังได้มารับศีลล้างบาปที่โรม และได้มีตำแหน่งอัครสังฆานุกร เป็นผู้รับใช้พระสันตะปาปาอานัสตาซีอุส ที่ 2 อยู่นาน ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปา ในวันที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 498 วันเดียวกันกับที่พระศาสนจักรตะวันออก โดยการสนับสนุนของจักรพรรดิอานัสตาซีอุสได้แต่งตั้งอัครสงฆ์เลาเรนซีอุสให้ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาแต่จักรพรรดิเธโอโดริก (พระศาสนจักรตะวันตก) ไม่เห็นด้วย และได้สนับสนุนอัครสังฆานุกรซิมมาคุสว่าเป็นพระสันตะปาปาที่ถูกต้อง  ฝ่ายอัครสงฆ์เลาเรนซีอุสจึงตั้งสำนักอยู่ที่วิหารลาเตรันและโจมตีพระสันตะปาปาซิมมาคุสในรูปแบบต่างๆ จนพระองค์ต้องหลบซ่อนอยู่ในพระมหาวิหารนักบุญเปโตร ในปี ค.ศ. 501 ผู้ว่าการเฟสตุสซึ่งเห็นด้วยกับพระศาสนจักรตะวันออกได้กล่าวหาว่า พระสันตะปาปาซิมมาคุสได้กระทำผิดมากมายเช่นกัน การรับสินบน รวมทั้งการฆาตกรรม และต้องไปแก้ข้อกล่าวหาต่อจักรพรรดิทางตะวันออกแต่พระสันตะปาปาซิมมาคุสปฏิเสธการแก้ข้อกล่าวหา โดยถือว่าฝ่ายอาณาจักรไม่มีอำนาจอะไรเหนือพระองค์ เหมือนแกล้งจักรพรรดิเธโอโดริกให้เรียกประชุมสงฆ์ แต่แล้วเปลี่ยนใจไปสนับสนุนอัครสงฆ์เลาเรนซีอุส และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาที่มหาวิหารลาเตรันอีกครั้ง เป็นเหตุทำให้ปัญหาบานปลายยิ่งขึ้น แต่ภายหลังก่อนสิ้นพระชนม์ จักรพรรดิเธโอโดริกก็เปลี่ยนใจไม่สนับสนุนพระสันตะปาปาเลาเรนซีอุสอีกต่อไป และได้ขับพระสันตะปาปาเลาเรนซีอุสออกจากโรมไปเพื่อแก้ปัญหา
 
พระสันตะปาปาซิมมาคาสมีชื่อเสียงว่าเป็นผู้มีเมตตา พระองค์ทรงสร้างสถานพยาบาลหลายแห่งทรงช่วยเหลือพวกที่หลบภัยจากการเบียดเบียน จากแอฟริกา และให้ที่พักพิงแก่พวกทาส ทรงยืนยันในสิทธิการสอนคำสอนที่ถูกต้อง ที่สุดพระองค์ได้ประณามคำสอนผิดๆ ของลัทธิมานีเค (Manichaeism) และได้นำหนังสือคำสอนของพวกนี้ออกมาเผาที่ลานสาธารณะ พระองค์เป็นผู้ออกกฤษฎีกาว่าด้วยการเลือกตั้งพระสันตะปาปา ในปี ค.ศ. 499 และใช้เป็นแบบแผนในการเลือกพระสันตะปาปาที่ถูกต้องในเวลาต่อมา
 
พระสันตะปาปาซิมมาคุสทรงบูรณะโบสถ์หลายแห่งในกรุงโรม ทั้งยังสร้างมหาวิหารนักบุญแอนดรูว์ วัดนักบุญแพนคราส (St. Pancras) นอกกำแพงเมือง วัดนักบุญแอกเนส (St. Agnes) บนถนนเอาเรเลียน พระองค์สิ้นพระชนม์ วันที่ 19 กรกฎาคม ค.ศ. 514 และพระศพฝังที่พระมหาวิหารนักบุญเปโตร