องค์ที่ 59 สมเด็จพระสันตะปาปาวิจีลิอุส (Pope Vigilius ค.ศ.537-555)

สมเด็จพระสันตะปาปาวิจีลิอุส
 
(Pope Vigilius ค.ศ. 537-555)
 
พระองค์เป็นบุตรของกงสุลชาวโรม พระสันตะปาปาโบนิฟาส ที่ 2 แต่งตั้งให้ท่านเป็นสังฆานุกร และมั่นหมายให้ท่านสืบทอดอำนาจแทน แต่ชาวโรมไม่เห็นด้วยและต่อต้านท่านจึงถอนชื่อออกจากการแข่งขัน อย่างไรก็ตาม ความทะเยอทะยานนี้หาได้หายไปจากใจของวิจีลิอุสไม่ ต่อมาท่านได้รับตำแหน่งผู้แทนพระสันตะปาปาอกาปิตุสให้ไปประจำอยู่ที่เมืองคอนสแตนติโนเปิล ที่นี่ท่านได้รับการสนับสนุนอย่างมากจากจักรพรรดินีเธอโอดอรา มเหสีของจักรพรรดิจัสติเนียน พระสันตะปาปาอกาปิตุสสิ้นพระชนม์ ขณะเดินทางมาที่คอนสแตนติโนเปิล จึงเป็นโอกาสดีของจักรพรรดิเทโอดอราที่จะสนับสนุนให้วิจีลิอุสขึ้นดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาแห่งโรมแทน แต่ขณะเดียวกันทางโรมก็ได้แต่งตั้งท่านซิลเวริอุส ขึ้นดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาเช่นกัน การคานอำนาจและพยายามโค่นพระสันตะปาปาซิลเวริอุส ก็เกิดขึ้นโดยการสมรู้ร่วมคิดของวิจีลิอุสด้วย ต่อมาเมื่อวิจีลิอุสได้รับตำแหน่งพระสันตะปาปาจากการที่ซิลเวริอุสถูกบังคับให้สละตำแหน่งแล้ว สมัยปกครองของพระองค์ก็ใช่จะราบรื่นเพราะจักรพรรดินีเข้ามาก้าวก่ายในทุกเรื่อง จนเกิดความขัดแย้งกับจักรพรรดินีเอง
 
ในภายหลังปัญหาต่างๆ ดูเหมือนจะรุมล้อมเข้ามา มีปัญหาขัดแย้งทางด้านเทววิทยากับนักเทววิทยาที่จักรพรรดิจัสติเนียนต่อต้าน (แต่ทางโรมเห็นชอบ) พระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญเรื่องประนีประนอมข้อขัดแย้งทางเทววิทยาระหว่างพระศาสนจักรตะวันตก และพระศาสนจักรตะวันออกที่รู้จักในนาม “Three Chapters Controversy” วิจีลิอุสจึงตกอยู่ในสภาพกลืนไม่เข้าคายไม่ออก เนื่องจากความกดดันทั้งจากทางโรมเองและจากไบเซนไทน์
 
พระองค์ถูกนำตัวไปคอนสแตนติโนเปิล ในเดือนมกราคม ค.ศ. 547 และทรงประชวรขณะที่ทรงประชวรนี้เองพระองค์ได้ประกาศเห็นด้วยกับจักรพรรดิ ในการประณามนักเทววิทยาที่จักรพรรดิไม่พอพระทัย เหตุนี้เองทางโรมจึงประกาศโจมตีพระองค์และต่อต้านพระองค์อย่างหนักที่สุด ในปี ค.ศ. 555 พระองค์ได้รับอนุญาตให้กลับโรมได้ และสิ้นพระชนม์ที่ซิชิลี ในวันที่ 7 มิถุนายน ค.ศ. 555