องค์ที่ 60 สมเด็จพระสันตะปาปาเปลาจีอุส ที่ 1 (Pope Pelagius I ค.ศ.556-561)

สมเด็จพระสันตะปาปาเปลาจีอุส ที่ 1
 
(Pope Pelagius I  ค.ศ. 556-561)
 
พระองค์เป็นชาวโรมโดยกำเนิด ได้รับการสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาต่อจากพระสันตะปาปาวิจีลิอุส โดยจักรพรรดิจัสติเนียน ผลงานเด่นของพระองค์หาใช่ช่วงที่ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาไม่  แต่เป็นสมัยที่พระองค์รับใช้ใกล้ชิดกับพระสันตะปาปาอกาปิตุส ที่ 1 มากกว่า ระยะนั้นพระองค์เดินทางไปคอนสแตนติโนเปิลและได้รับแต่งตั้งจากพระสันตะปาปาให้เป็นผู้แทนประจำคอนสแตนติโนเปิล เมื่อพระสันตะปาปาอกาปิตุสสิ้นพระชนม์ท่านได้เดินทางกลับมายังโรม ซึ่งเป็นช่วงที่พระสันตะปาปาซิลเวริอุสถูกบังคับให้สละตำแหน่งและวิจีลิอุสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาแทน เมื่อพายุทางการเมืองเริ่มเบาบางลงแล้ว พระองค์ถูกส่งให้ไปประจำคอนสแตนติโนเปิลใหม่อีกครั้งหนึ่ง โดยได้รับความไว้วางใจจากจักรพรรดิจัสติเนียนมาก ในปี ค.ศ. 546 เมื่อพระสันตะปาปาวิจีริอุส ไปอยู่ที่คอนสแตนติโนเปิลนั้น ท่านก็ได้รับหน้าที่เป็นพระสังฆราชแห่งโรมแทน และได้ทำหน้าที่ปกป้องโรมจากการทำลายของกองทัพพวกออสโทรกอธ ภายใต้การนำของกษัตริย์โตติลา กระนั้นก็ตามเมื่อพวกออสโทรกอธยึดกรุงโรมได้แล้ว พระสันตะปาปาเปลาจีอุสได้วอนขอกษัตริย์โตติลาไม่ให้ฆ่าประชาชน ท่านประกาศคัดค้านความเห็นของพระสันตะปาปาวิจีลิอุสที่อ่อนข้อให้แก่จักรพรรดิจัสติเนียน ในเรื่องความขัดแย้งที่เกี่ยวกับปัญหาของนักเทววิทยาสามคน (ซึ่งประณามลัทธิโมโนฟิซิต) กระนั้นก็ตามภายหลังเปลาจีอุสเองก็ต้องแพ้ต่อการบีบบังคับจากจักรพรรดิให้ประณามทักเทววิทยาทั้งสามเช่นกัน  หลังจากที่พระสันตะปาปาวิจีลิอุสสิ้นพระชนม์ จักรพรรดิจัสติเนียนจึงสนับสนุนให้ท่านเปลาจีอุสขึ้นดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาแทน ท่านได้เดินทางกลับโรมและได้รับการยอมรับจากบรรดาพระสงฆ์ผู้ใหญ่ของโรม (ช่วงนี้คำใช้เรียกโรมว่าตะวันตกและคอนสแตนติโนเปิลว่าตะวันออก) และได้รับการอภิเษกที่โรม ในวันที่ 16 เมษายน ค.ศ. 556 กรุงโรมตกอยู่ในสภาพสับสนวุ่นวาย พระศาสนจักรตะวันออกไม่ยอมรับมติสภาสังคายนาคอนสแตนติโนเปิล ความแตกแยกดำเนินต่อไปจน ค.ศ. 610 แม้จะมีหลายคนยังรู้สึกขัดใจที่ท่านอ่อนข้อให้จักรพรรดิจัสติเนียนมากก็ตาม จักรพรรดิจัสติเนียนเองยอมรับการเป็นพระสันตะปาปาของท่านเปลาจีอุสว่าเป็นผู้นำสูงสุดเหนือโรม แต่ก็ได้ถอดถอนอำนาจทางโลกของพระสันตะปาปาเหลือไว้แต่อำนาจของธรรมะ หรืออำนาจในการประกาศและสอนความเชื่อ ระหว่างสมัยปกครองของพระสันตะปาปาเปลาจีอุสนั้น พระองค์ทรงเน้นสองเรื่องคือ ด้านการบรรเทาความทุกข์ยากอันเกิดจากกองทัพของพวกก็อธส์ได้ทำลายโรมย่อยยับ เกิดภาวะข้าวยากหมากแพง ขณะเดียวกันพระองค์ก็พยายามเรียกร้องเสียงสนับสนุนจากบรรดาพระสังฆราชท้องถิ่นและในถิ่นอื่นเป็นต้นจากแคว้นโกล (ฝรั่งเศส)
 
พระองค์สิ้นพระชนม์ในปี ค.ศ. 561