องค์ที่ 55 สมเด็จพระสันตะปาปาโบนิฟาส ที่ 2 (ฺฺPope Boniface II ค.ศ.530-532)

สมเด็จพระสันตะปาปาโบนิฟาส ที่ 2
 
(Pope Boniface II  ค.ศ. 530-532)
 
พระองค์เป็นชาวเยอรมัน และนับเป็นพระสันตะปาปาชาวเยอรมันองค์แรก เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ไว้วางใจของพระสันตะปาปาเฟลิกซ์ ที่ 3 เป็นอย่างยิ่งในฐานะที่ปรึกษาทางการเมืองท่านเป็นอัครสังฆานุกรก่อนที่จะดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปา แต่สมัยปกครองของพระองค์ก็เต็มไปด้วยปัญหาการแย่งอำนาจ เนื่องจากพระสันตะปาปาเฟลิกซ์ ที่ 3 ทรงชื่นชมพระองค์แต่คณะที่ปรึกษาและคนอื่นๆ หาได้ชื่นชมพระองค์ไม่ พระสันตะปาปาเฟลิกซ์ทรงทราบเรื่องนี้ดี ก่อนสิ้นพระชนม์จึงได้ประกาศเป็นทางการมอบตำแหน่งพระสันตะปาปาแก่ท่านโบนิฟาสโดยมอบปัลลีอุมให้ (ปัลลีอุมคือผ้าคล้องคออันเป็นเครื่องหมายของการมอบอำนาจต่อ) และก็จริงดังคาดการณ์ เมื่อพระสันตะปาปาเฟลิกซ์ ที่ 3 สิ้นพระชนม์แล้วบรรดาพระสงฆ์ ผู้ใหญ่ในโรมก็ไม่ยอมรับท่านโบนิฟาส และในวันเดียวกันกับวันแต่งตั้งพระสันตะปาปาโบนิฟาสนั้น พวกเขาก็ได้แต่งตั้งดีโอสคอรุสแห่งอเล็กซานเดรีย ขึ้นเป็นพระสันตะปาปาด้วยคือ ในวันที่ 22 กันยายน ค.ศ. 530 ความแตกแยกระหว่างพระสันตะปาปาทั้ง 2 พระองค์ดำเนินต่อไปจนกระทั่งวันที่ 14 ตุลาคมปีเดียวกันพระสันตะปาปาดีโอสคอรุสสิ้นพระชนม์ พระสันตะปาปาโบนิฟาสจึงได้ทรงเรียกประชุมสภาสงฆ์ถึง 3 ครั้ง และคืนดีกับเหล่าพระชั้นผู้ใหญ่ที่ต่อต้านพระองค์ และประกาศให้การแต่งตั้งพระสันตะปาปาดีโอสคูรุสนั้นเป็นโมฆะ นอกนั้นพระองค์ยังเรียกประชุมเพื่อร่างสิทธิและอำนาจในการเสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาในอนาคตด้วย แต่ก็ถูกหลายฝ่ายต่อต้าน พระองค์จึงยอมถอนคำสอนในการประชุมคณะสงฆ์ครั้งที่ 4 พระองค์เรียกร้องสิทธิอำนาจพระสันตะปาปาเหนือเขตอิลลีคุมที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำดานูบ ทำให้เกิดความขัดแย้งกับพระศาสนจักรตะวันออก ในเวลาต่อมาอีกหลายปี ทางด้านความเชื่อพระองค์ต่อต้านคำสอนกึ่งเพลาเจียนอย่างแข็งขัน พระองค์สิ้นพระชนม์ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 532