องค์ที่ 57 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญอกาปิตุส ที่ 1 (Pope St.Agapitus I ค.ศ.535-536)

สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญอกาปิตุส ที่ 1
 
(Pope St.Agapitus I  ค.ศ. 535-536)
 
พระองค์เป็นบุตรของพระสงฆ์ชาวโรมที่ชื่อกอร์ดิอานุส ผู้มีชาติตระกูลดี (พระสงฆ์ยุคนั้นมีครอบครัวเหมือนฆราวาสทั่วไป) บิดาของพระองค์ถูกฆ่าด้วยน้ำมือของกลุ่มคนที่สนับสนุนลอเรนส์ให้เป็นพระสันตะปาปา ในปี ค.ศ. 502 จากการตายของบิดาทำให้พระองค์เป็นทุกข์ยิ่ง ท่านอากาปิตุนได้รับศีลบวชเป็นอัครสังฆานุกรในช่วงที่ทำหน้าที่อัครสังฆานุกรนี้เอง ท่านได้รับเลือกดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาในวันที่ 13 พฤษภาคม ค.ศ. 535 ต่อจากพระสันตะปาปายอห์นที่ 2 แต่ช่วงปกครองของพระองค์ก็สั้นมากเพียง 10 เดือนเท่านั้นเอง ผลงานเด่นของพระองค์คือช่วยรักษาตำแหน่งพระอัยกาแห่งคอนสแตนติโนเปิล จากความเสียหายอันเกิดจากพระอัยกาอันเทมีอุสที่เกี่ยวข้องกับลัทธิโมโนฟิซิต โดยขอให้จักรพรรดิปลดพระอัยกาอันเทมีอุสออกและแต่งตั้งพระอัยกาเมนาส ซึ่งพระสันตะปาปาเป็นคนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทน ช่วงสมัยของพระองค์ เกี่ยวข้องกับการเมืองและข้อบาดหมางระหว่างสองอำนาจผู้ยิ่งใหญ่คือจักรพรรดิจัสติเนียน ที่ 1 และกษัตริย์เธโอดาฮัสของพวกออสโทรกอธ พระองค์รับคำขอร้องจากกษัตริย์เทโอดาฮัสให้ไปเกลี้ยกล่อมจักรพรรดิจัสติเนียนของอาณาจักรไบเซนไทน์ ไม่ให้รุกรานอาณาจักรอิตาลี (อาณาจักรไบเซนไทน์ต้องการครอบครองอิตาลี ซึ่งอยู่ในความปกครองของออสโทรกอธ) แม้จักรพรรดิจะต้อนรับการมาเยือนของพระองค์อย่างอบอุ่นก็ตาม แต่คำขอร้องไม่ให้รุกรานอิตาลีนั้นก็ไม่เป็นผล
 
พระองค์สิ้นพระชนม์ที่กรุงคอนสแตนติโนเปิล (ปัจจุบันได้แก่ อิสตันบูล ประเทศตุรกี) นั่นเอง ในวันที่ 22 เมษายน ค.ศ. 536 พระศพของพระองค์ได้ถูกนำกลับมาฝังไว้ที่พระมหาวิหารนักบุญเปโตร ที่กรุงโรมในเวลาต่อมา