หนังสือเก่า

Display # 
Title Author Hits
การเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๑๑๒ Written by หอจดหมายเหตุ 856
การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้ง ที่ ๒ พ.ศ. ๒๓๑๐ Written by หอจดหมายเหตุ 772
อยุธยาตอนต้น ศรีรามเทพนคร Written by หอจดหมายเหตุ 1037
ศาสนาและการเมืองในประวัติศาสตร์สุโขทัย-อยุธยา Written by หอจดหมายเหตุ 906
บันทึกความทรงจำของ บาทหลวง เดอะ แบส เกี่ยวกับชีวิตและมรณกรรมของก็องสตังซ์ ฟอลคอน Written by หอจดหมายเหตุ 950
Voyage to Siam Written by หอจดหมายเหตุ 798
จดหมายเหตุรายวัน การเดินทางไปสู่ประเทศสยาม ในปี ค.ศ. ๑๖๘๕-๑๖๘๖ Written by หอจดหมายเหตุ 1046
คำให้การขุนหลวงหาวัด (ฉบับหลวง) จดหมายเหตุ เรื่อง การจลาจลเมื่อปลายแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช Written by หอจดหมายเหตุ 930
พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา (ฉบับหมอบรัดเล) Written by หอจดหมายเหตุ 1438
พระนครศรีอยุธยา มรดกโลก Written by หอจดหมายเหตุ 821