จดหมายเหตุรายวัน การเดินทางไปสู่ประเทศสยาม ในปี ค.ศ. ๑๖๘๕-๑๖๘๖

 

 

ชื่อหนังสือ

จดหมายเหตุรายวัน การเดินทางไปสู่ประเทศสยาม
ในปี ค.ศ. ๑๖๘๕-๑๖๘๖

เขียนโดย

บาทหลวง เดอ ชัวซีย์

แปลโดย

สันต์ ท. โกมลบุตร

ปีพิมพ์/ครั้งที่พิมพ์

พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. ๒๕๑๖
พิมพ์ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๐

จัดพิมพ์โดย

สำนักพิมพ์ศรีปัญญา

พิมพ์ที่

โสภณการพิมพ์