พระนครศรีอยุธยา มรดกโลก

 

 

ชื่อหนังสือ

พระนครศรีอยุธยา มรดกโลก

จัดทำโดย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ปีพิมพ์/ครั้งที่พิมพ์

ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๓

พิมพ์ที่

บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ