บันทึกความทรงจำของ บาทหลวง เดอะ แบส เกี่ยวกับชีวิตและมรณกรรมของก็องสตังซ์ ฟอลคอน

 

ชื่อหนังสือ

บันทึกความทรงจำของ บาทหลวง เดอะ แบส
เกี่ยวกับชีวิตและมรณกรรมของก็องสตังซ์ ฟอลคอน

เขียนโดย

บาทหลวง เดอะ แบส

แปลโดย

สันต์ ท. โกมลบุตร

ปีพิมพ์/ครั้งที่พิมพ์

พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. ๒๕๐๘
พิมพ์ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๐

จัดพิมพ์โดย

บริษัท สำนักพิมพ์ศรีปัญญา จำกัด

พิมพ์ที่

โสภณการพิมพ์